10 praktische tips tegen hittestress bij pluimvee

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

Elke diersoort gaat anders om met temperatuurverschillen. De ene soort heeft er eerder en meer last van dan de ander. Voor de gezondheid en de prestaties van de dieren, is het echter belangrijk om voorbereid te zijn op stijgende temperaturen. Onderstaand vind je tien praktische tips tegen hittestress bij pluimvee.

10 praktische tips tegen hittestress bij pluimveee

  1. Zorg dat er voldoende ventilatie geïnstalleerd is (minimaal 3,6 m3/h/kg). Dit geldt voor zowel afzuiging als inlaat
  2. Zorg dat de ventilatoren en inlaatventielen schoon zijn en functioneren. Stof zal de capaciteit reduceren en zorgen dat de temperatuur nog hoger oploopt
  3. Zet geen deuren open. Hierdoor valt de onderdruk weg waardoor er plaatselijk geen verse lucht bij de dieren komt
  4. Als er een warmtewisselaar met spoelfunctie geïnstalleerd is voor de mestbandbeluchting kan deze worden gebruikt om afgekoelde lucht direct bij de dieren te brengen. Bespreek wel eerst met jouw installateur of dit mogelijk is
  5. In de zomer warmen de stallen het meeste op door instraling van warmte. Door stallen goed te isoleren (voldoende dikte met een extra laag aluminiumfolie aan de bovenkant) kan opwarmen worden beperkt
  6. Door de streefwaarde te verhogen met bijvoorbeeld 2,0°C bij een verwachte hittegolf, zullen de dieren voor een deel wennen aan de warmte
  7. Met behulp van een koeling is het mogelijk om de (gevoels)temperatuur in de stal te verlagen. Zorg ervoor dat de koeling werkend is
  8. Schakel de koeling niet pas in bij extreem hoge temperaturen. Door vroegtijdig de koeling te activeren kunnen de dieren in de thermoneutrale zone blijven met behoud van voeropname en productie
  9. Blijft thuis als er hitte wordt voorspeld
  10. Zorg voor koel drinkwater. Als de temperatuur te veel oploopt, spoel dan het drinkwatersysteem

Meer tips?

Onze legpluimvee specialisten of onze vleespluimvee specialisten geven je graag nog meer praktische tips. Of neem contact op met onze klimaatspecialist:

Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

Wil je graag bedrijfsspecifieke tips om hittestress te voorkomen? Neem dan contact met me op.