Speendiarree

Oorzaken, symptomen, gevolgen en oplossingen

Wat is Speendiarree?

Speendiarree is een veelvoorkomend probleem bij biggen dat optreedt kort na het spenen, vaak rond de vier à vijf dagen na het stoppen met zogen. Deze vorm van diarree wordt veroorzaakt door een plotselinge verandering in het dieet en de stress die gepaard gaat met het scheiden van de moeder en de overgang naar vast voedsel. Speendiarree is te herkennen aan waterige ontlasting en een bevuilde omgeving in de hokken.

Wat zijn de oorzaken en risicofactoren van speendiarree bij biggen?

Speendiarree kan worden veroorzaakt door verschillende factoren:

 • Dieetverandering: De overgang van moedermelk naar vast voedsel kan de delicate balans in het maagdarmkanaal van de big verstoren. Dit kan leiden tot een overgroei van pathogene bacteriën zoals E. coli, die diarree veroorzaken.
 • Stress: Het spenen is een stressvolle periode voor biggen. De scheiding van de moeder en de nieuwe omgeving kunnen het immuunsysteem van de big verzwakken, waardoor ze vatbaarder worden voor infecties.
 • Hoge Voeropname: Direct na het spenen kunnen biggen een hoge voeropname hebben die hun maagdarmkanaal niet aankan. Dit kan leiden tot dysbacteriose, een onbalans in de darmflora, en uiteindelijk diarree.
 • Omgevingsfactoren: Slechte hygiëne, onvoldoende ventilatie en onjuiste temperatuur in de hokken kunnen bijdragen aan het ontstaan van speendiarree.

Hoe ontdek en volg je speendiarree bij biggen?

Speendiarree kan worden ontdekt door observatie van de volgende symptomen:

 • Waterige ontlasting: De mest van de biggen is dun en waterig, vaak zichtbaar op de hokafscheidingen.
 • Vuile omgeving: Hokafscheidingen en vloeren zijn bevuild met diarree.
 • Veranderend gedrag: Biggen met diarree kunnen lusteloos zijn en minder actief dan normaal.

Het volgen van speendiarree kan worden gedaan door:

 • Regelmatige inspecties: Dagelijkse controles van de mest en het gedrag van de biggen.
 • Monitoring van Voeropname: Bijhouden hoeveel en hoe vaak de biggen eten om eventuele veranderingen in eetpatronen snel te ontdekken.
 • Gezondheidsrapportages: Gebruik maken van gezondheidsrapportages en data-analyse om trends en uitbraken vroegtijdig te signaleren.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je ook een van de digitale nieuwsbrieven van De Heus ontvangen? Wij houden je graag op de hoogte met relevante informatie uit jouw sector.

Wat zijn de gevolgen van speendiarree?

Speendiarree kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en groei van biggen:

 • Verminderde groei: Biggen die lijden aan diarree nemen minder voedingsstoffen op, wat leidt tot verminderde groei en gewichtstoename.
 • Uitdroging: Waterige diarree kan snel leiden tot uitdroging, wat levensbedreigend kan zijn als het niet tijdig wordt behandeld.
 • Verhoogde sterfte: In ernstige gevallen kan speendiarree leiden tot een verhoogd sterftecijfer onder de biggen.
 • Economische schade: Speendiarree kan leiden tot hogere kosten voor behandeling en gezondheidszorg, evenals lagere opbrengsten door verminderde groei.

Hoe voorkom je speendiarree bij biggen?

Preventieve maatregelen zijn essentieel om speendiarree te voorkomen:

Voedingsmanagement:

 • Premium Voeders: Gebruik van hoogwaardige biggenvoeders met extra vezelrijke grondstoffen en geschoonde granen om de darmgezondheid te bevorderen.
 • Geleidelijke Voerovergang: Zorg ervoor dat biggen al in de kraamstal gewend raken aan vast voer, zodat ze na het spenen beter kunnen verteren.

Huisvesting en Omgeving:

 • Hygiëne: Houd de hokken schoon en goed geventileerd om de groei van ziekteverwekkers te voorkomen.
 • Optimale Klimaatcontrole: Zorg voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid in de hokken.

Stressvermindering:

 • Hokverrijking: Voorzie de hokken van voldoende afleidingsmateriaal om stress te verminderen.
 • Stabiele Groepen: Houd biggen in stabiele groepen om sociale stress te minimaliseren.

Gezondheidsmanagement:

 • Vroege Detectie: Monitor de gezondheid van de biggen regelmatig om vroege tekenen van diarree snel op te merken en aan te pakken.
 • Samenwerking met specialisten: Werk samen met dierenartsen en voerspecialisten om een geïntegreerd gezondheids- en voedingsplan op te stellen.

Door deze maatregelen toe te passen, kunnen veehouders de kans op speendiarree aanzienlijk verminderen en de gezondheid en groei van hun biggen optimaliseren.

Hulp nodig?

Samen met De Heus sta jij er niet alleen voor. Neem contact op een van onze specialisten voor advies over speendiarree

Contact Of bel Albert op 06-20019293

Albert Everts

Specialist Varkens