Ook zonder zinkoxide is speendiarree te voorkomen

08 januari 2018
-
3 minuten

Zink is een cruciaal supplement in de voeding. Het is onder andere belangrijk voor een goede afweer en wondgenezing. Bij biggen wordt het veelal ingezet ter voorkoming van speendiarree. Zinkoxide zou er namelijk voor zorgen dat bepaalde ziekteverwekkende E. colibacteriën zich niet meer kunnen hechten aan de darm. Daarnaast zou het de integriteit van de darmwand verbeteren, waardoor deze minder ‘lekt’.

Zink en voeropname

Zink in hoge doseringen (2500 ppm) kan op korte termijn de voeropname verlagen (onsmakelijk, vooral in brij), maar enkele dagen later de voeropname verbeteren. Bij te langdurige verstrekking van een hoge dosering gaat de voeropname echter weer omlaag.

Speendiarree

Veel vaker zie je echter diarree rond de vier à vijf dagen na het spenen. Deze diarree blijft zichtbaar op de hokafscheidingen en wordt speendiarree genoemd. Speendiarree ontstaat als het maagdarmkanaal een (tijdelijke) zeer hoge voeropname niet meer aankan. In dat geval wordt de darmbalans verstoord (dysbacteriose) waardoor bepaalde E. colibacteriën diarree veroorzaken.

Speendiarree voorkomen met premium voer

Speendiarree is een vorm van diarree die door toepassing van de juiste voeders wel te beïnvloeden is. Het gaat er daarbij om de voeropname van vast voer geleidelijk, maar voldoende snel op te bouwen. Op veel bedrijven blijkt de voeropname de eerste twee à drie dagen na het spenen erg laag te zijn. Daarbij zijn er ook veel niet-eters. Als deze biggen vervolgens wel gaan eten proberen ze te compenseren, met als gevolg over-eten, gevolgd door dysbacteriose en diarree.

Voeropname in de kraamstal verhogen

Allereerst is het belangrijk om de biggen in de kraamafdeling te laten wennen aan de opname van voldoende vast voer, opdat ze ‘leren verteren’. De Heus heeft hiervoor een uitgekiend assortiment Premium biggenvoeders met hoogwaardige grondstoffen. De hoogste voeropname wordt behaald als al snel na geboorte wordt gestart met bijvoeren in de vorm van Romelko Nurse milk en/of Romelko Nurse meel.

Voeropname na spenen

Doordat de biggen in de kraamstal al goed geleerd hebben vast voer te verteren kunnen ze na het spenen direct meer voer opnemen. Hierdoor kunnen ze al snel overgezet worden op het volgende biggenvoer. En omdat de diverse Premium Romelko voeders perfect op elkaar aansluiten wordt een geleidelijke en snelle opbouw van voeropname gerealiseerd.

Premium totaalaanpak biggen

Voor een optimale voeropname voor en na spenen zijn ook andere zaken van belang, zoals speenleeftijd, wijze van voeren, voldoende voer- en drinkplaatsen etc. Voor een optimaal verloop van de biggenopfok heeft De Heus daarom een geïntegreerd begeleidingsprogramma ontwikkeld, de ‘Premium totaalaanpak biggen’, waarbij voeding, gezondheid en management op het bedrijf gemeten worden. De specialisten van De Heus kunnen hierover adviseren.