Hittestress

Tips tegen hittestress rundvee, varkens en pluimvee

Problemen door hittestress

De warme zomer van vorig jaar zal bij velen nog vers in het geheugen liggen. Of de zomer van 2020 en volgende jaren vergelijkbaar worden is de vraag maar de voorspellingen zijn dat extreme hitte vaker zal voorkomen waardoor hittestress kan optreden. Hittestress kenmerkt zich niet alleen door een verhoogde uitval maar ook door een verminderde voeropname en productieverlies. En dit niet alleen tijdens de hitteperiode maar ook nog ver daarna. Hierdoor zullen de financiele resultaten sterk afnemen. Om problemen met hittestress zoveel mogelijk te voorkomen worden op deze pagina een aantal mogelijke oplossingen behandeld.

Tips tegen hittestress

Neem deze maatregelen voordat de dieren hittestress ervaren.

 • Zorg dat de dieren in goede conditie zijn.
 • Neem hygiëne maatregelen door voersilo’s, tanks en stallen regelmatig te reinigen.
 • Pas de voertijden aan, aan de temperatuur.
 • Geef extra vitaminen en mineralen.
 • Bied onbeperkt schoon en fris drinkwater aan van voldoende kwaliteit en controleer dit dagelijks
 • Zorg voor voldoende rust en ventilatie in de stal.

Hittestress bij koeien

Hittestress heeft vele negatieve gevolgen. Verlies aan melkproductie en gehalten, vruchtbaarheidsproblemen en een verhoogd risico op klauwproblemen. De temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook het productieniveau en de omgeving van de koe bepalen de mate van hittestress. Lees verder om te zien wat u kunt doen.

Hittestress bij legkippen

Omdat (hitte)stress niet alleen ontstaat door een verhoogde temperatuur en luchtvochtigheid maar ook door andere factoren is het belangrijk dat de pluimveehouder continu alert is op het ontstaan van (hitte)stress.

Kenmerken hiervoor zijn:

 • Verhoogde wateropname.
 • Dieren hebben de bek open.
 • Dieren zitten met de vleugels wijd.
 • Verminderde activiteit;
 • verlaagde voeropname.
 • Verhoogde ademhalingsfrequentie.

Hittestress bij varkens

De voeropname van zeugen en vleesvarkens daalt bij hoge temperaturen. Dit heeft voor zeugen invloed op de melkproductie en het speengewicht. Met uiteindelijk een verminderde conditie en slechtere berigheid, zijn er meer terugkomers en kleinere tomen. Bij vleesvarkens zal de groei afnemen. Om dit te compenseren zullen de varkens later extra veel vreten, met als resultaat meer spek aanzet. Enkele maatregelen en informatie zijn beschreven in onderstaand artikel.