Warm weer remt voeropname varkens

01 juni 2011
-
3 minuten

Hoge temperaturen hebben een negatieve invloed op varkens. We noemen dit de zomerdip. Het is verstandig om deze dip zo veel mogelijk te voorkomen.

Door hoge temperaturen vreten zeugen in de kraamstal veel minder voer. Uit een proef bleek dat melkgevende zeugen 2,8 kg per dag minder voer opnemen als de temperatuur van 20 naar 29 graden stijgt. In grafiek 1 staat het effect van deze lagere voeropname door een hoge temperatuur. Omdat de zeugen minder vreten, daalt de melkproductie en ook het speengewicht. De biggen eten wel iets meer melkkorrel, maar dat compenseert de lagere melkproductie niet. Door de lagere voeropname verliezen de zeugen tijdens de lactatie ook meer conditie en worden ze slechter berig. Hierdoor zijn er meer terugkomers en kleinere tomen bij de volgende worp. Bovendien is er kans dat de biggen bij de volgende worp minder vitaal zijn.

Effect van hoge temperatuur op melkproductie en speengewicht
Grafiek 1: Hoge temperatuur leidt tot een lager speengewicht

Vleesvarkens

Ook bij de vleesvarkens hebben hoge temperaturen negatieve gevolgen. Bij zeer hoge temperaturen zie je ze veel minder voer opnemen. Grafiek 2 geeft de voeropname weer van een koppel vleesvarkens. Tussen dag 70 en 95 is er een warme periode. Zoals u kunt zien daalt de voeropname door het warme weer duidelijk. Het gevolg van de lagere voeropname is dat de groei van de vleesvarkens ook lager is. Als de vleesvarkens onbeperkt gevoerd worden, bestaat het risico dat ze later gaan compenseren en extra veel vreten; ze zullen dan in verhouding meer spek aanzetten.

Voeropname vleesvarkens
Grafiek 2: Voeropname vleesvarkens

Maatregelen

De Heus Voeders heeft een inventarisatielijst met aandachtspunten om de negatieve effecten van warm weer zo veel mogelijk te voorkomen. Het is ook mogelijk om door lactovoer een toevoeging te laten mengen die ervoor zorgt dat de negatieve effecten voor de volgende worp minder groot zullen zijn. Vraag uw varkensspecialist naar de inventarisatielijst en naar de toevoeging die door het lactovoer gemengd kan worden.