Speendip

Wat kan jij doen voor jouw varkens?

Wat is een Speendip?

Speendip bij varkens is een veelvoorkomend fenomeen waarbij pas gespeende biggen een tijdelijke periode van verminderde groei, verminderde eetlust en mogelijke spijsverteringsproblemen ervaren na het spenen. Deze overgangsperiode kan stressvol zijn voor de biggen en vereist speciale aandacht van varkenshouders.

Wat zijn de oorzaken en Risicofactoren van Speendip bij BIGGEN?

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van speendip, waaronder:

 • Voedingsverandering: De overgang van moedermelk naar vast voedsel kan leiden tot spijsverteringsproblemen.
 • Stress tijdens spenen: Het scheiden van biggen van hun moeder en het aanpassen aan nieuwe omgevingen kan stress veroorzaken.
 • Darmflora-veranderingen: Verstoringen in de darmflora kunnen bijdragen aan spijsverteringsproblemen.

Hoe ontdek je Speendip?

Het tijdig ontdekken van speendip is essentieel voor effectieve behandeling. Let op de volgende symptomen:

 • Veranderingen in ontlasting: Let op waterige ontlasting of diarree bij gespeende biggen.
  Verminderde eetlust: Biggen met speendip kunnen een verminderde interesse in voedsel tonen
 • Lusteloosheid: Let op verminderde activiteit en algemene lusteloosheid bij biggen na het spenen

Vroege detectie van speendip stelt u in staat om snel in te grijpen en geschikte maatregelen te nemen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je ook een van de digitale nieuwsbrieven van De Heus ontvangen? Wij houden je graag op de hoogte met relevante informatie uit jouw sector.

Wat zijn de gevolgen van speendip? [BEPERKEN TOT 3 MEEST VOORKOMENDE]

Speendip bij varkens kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, groei en productiviteit van de gespeende biggen. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen van speendip:

 • Verminderde groei: Biggen die lijden aan speendip kunnen een tijdelijke vertraging in groei vertonen. Dit kan leiden tot een lagere gewichtstoename en uiteindelijk tot minder efficiënte productie.
 • Verhoogd risico op ziekten: Verminderde weerstand als gevolg van speendip kan biggen vatbaarder maken voor infecties en ziekten. Dit kan leiden tot een verhoogd gebruik van antibiotica en extra kosten voor de gezondheidszorg.
 • Verlies van voeropname: Biggen met speendip vertonen vaak verminderde eetlust, wat resulteert in een lagere voeropname. Dit kan de voedingsstatus van de biggen aantasten en hun groei belemmeren.
 • Verhoogde sterfte: In ernstige gevallen kan speendip leiden tot een verhoogd sterftecijfer onder gespeende biggen, vooral als gevolg van complicaties zoals uitdroging door diarree.
 • Economische impact: Speendip kan een aanzienlijke economische impact hebben op varkenshouders door lagere opbrengsten vanwege verminderde groei en hogere kosten voor gezondheidsmanagement en behandeling.
 • Stress en ongemak: Speendip veroorzaakt vaak stress en ongemak bij de biggen, wat hun welzijn kan aantasten en de algehele prestaties van de varkenshouderij kan beïnvloeden.

Hoe voorkom je speendip?

Het voorkomen van speendip vereist een zorgvuldige aanpak:

 • Hoogwaardig Biggenvoer: Geef biggen toegang tot hoogwaardig voer dat gemakkelijk verteerbaar is
 • Geleidelijke Overgang: Begin enkele dagen vóór het spenen met het introduceren van vast voedsel om de overgang te vergemakkelijken
 • Optimalisatie van Voeropname: Gebruik ronde voerbakken om de voeropname te stimuleren en competitie te verminderen

Tip: MEET DE VOEROPNAME IN DE KRAAMSTAL

De voeropname in de kraamstal is vaak onbekend, terwijl het heel belangrijke informatie is. Een hoge opname voor het spenen geeft een andere passende voerstrategie dan biggen met een lage opname (figuur 1). Begin bij een moeizaam speenproces eens met het meten van de voeropname in de kraamstal en bespreek dit met je specialist.

Hulp nodig?

Samen met De Heus sta jij er niet alleen voor. Neem contact op een van onze specialisten voor advies over subklinische melkziekte

Sander Abrahamse

International Productmanager Ruminants