Legpluimveehouder in Nederland en Ghana

Richard Bos

18 apr. 2023

Legpluimveehouder Klaasjan Salomons houdt in Nederland op twee locaties legkippen. Op de thuislocatie zitten 55.000 kippen met vrije uitloop en 50.000 scharrelkippen. Een kilometer verderop worden 15.000 biologische kippen gehouden, al produceren ze sinds januari tijdelijk gangbare in plaats van biologische eieren vanwege de marktomstandigheden. Daarnaast heeft de ondernemer in 2022 een legkippenbedrijf gebouwd in Ghana.

Twee leeftijden

“We werken op ons bedrijf in Nederland met twee leeftijden, zodat we altijd eieren kunnen leveren“, vertelt Klaasjan. “Tot op heden hadden we cyclussen van anderhalf jaar en konden we altijd in mei of in oktober jonge legkippen opzetten. De dieren zijn echter zo duurzaam geworden dat dit niet meer lukt. We proberen nu de leeftijd van de witte kippen tot 100 weken te krijgen.” “We maken zelf ons voer. We kopen mais en tarwe in en halen de concentraten bij De Heus Voeders in Ravenstein of Nijkerk. We hebben 30 hectare grond om ons bedrijf liggen, maar een groot deel daarvan is in gebruik als uitloop voor de kippen.”

Mestdrogen en handel

“We houden niet alleen legkippen”, vervolgt Klaasjan. “De Salomons Groep Dronten produceert en installeert ook mestdrooginstallaties in Nederland, Duitsland en België. En we verhandelen jaarlijks zo’n 25.000 ton gedroogde mest van ons eigen bedrijf en van andere pluimveehouders. Bovendien zijn we een legkippenbedrijf gestart in Ghana.”

Pluimveehouder in Ghana

“Twaalf jaar geleden ontmoette ik Emanuel uit Ghana. Hij studeerde landbouw aan de hogeschool in Dronten. We raakten in gesprek en hij vertelde dat ze de Nederlandse manier van landbouw ook goed in Ghana konden gebruiken, omdat daar een chronisch tekort is aan voedsel. We zijn toen een stichting gestart om daar op kleinschalige wijze, eerst met 500 en later met 1000 legkippen, eieren te gaan produceren. Helaas strandde dit project omdat het voer in Ghana duur was en de eierprijzen slecht.”

Investeerders gezocht

“Maar ik bleef toch contact houden met Emanuel. Hij zei dat de markt aan het veranderen was en ik had er geen goed gevoel bij dat het destijds niet gelukt was. We besloten om opnieuw te beginnen. Dit keer met een onderneming en niet meer in een stichting. We openden een bankrekening in Ghana en in Nederland benaderde ik een aantal personen met de vraag of ze interesse hadden om samen met ons te investeren in dit project. Dat was zo geregeld. Om te zorgen voor een veilige manier van werken hebben we boven de Ghanese onderneming een Nederlandse BV opgericht die gekoppeld is aan de investeringsmaatschappij waar de investeerders in zitten.”

Goedkeuring van het stamhoofd

“Na een lange voorbereiding zijn we in het voorjaar van 2022 begonnen met het bouwen van de stal voor 11.000 legkippen. Het was wel een uitdaging om als Nederlander een bedrijf op te richten in Ghana. De manier van werken is daar toch anders” lacht de pionier. “Emanuel, onze manager, heeft ons goed geholpen met de juiste connecties. In Ghana heb je geen vergunning nodig voor het houden van dieren. Maar nadat we bij de notaris officieel eigenaar werden van de grond waarop we de stal wilden bouwen, moesten we eerst nog langs bij de chief. In deze regio bepalen de stamhoofden namelijk nog of je eigenaar bent of niet. Zij hebben veel aanzien en invloed op alles wat er gebeurt. De chief was gelukkig enthousiast. We kregen zelfs een geit als geschenk, die we overigens aan een kindertehuis hebben gegeven.”

Nederlandse inventaris en kuikens

“In september hebben we de Nederlandse voermachines, legnesten, beun, drink- en voerlijnen en silo’s geïnstalleerd. De kuikens, die we zelf opfokken, hebben we vanuit Nederland in laten vliegen via een Ghanese importeur. De verwachting is dat we hierdoor meer eieren kunnen produceren van een betere eierkwaliteit. Het uitgangspunt is om een goed rendement te halen uit het bedrijf. Daarnaast willen we de omgeving helpen en laten zien dat er ook een andere manier van werken is. We hebben met de investeerders afgesproken dat we straks belangeloos 30% van het resultaat terug investeren in de omgeving.”

Veel ruimte per hen

“In onze stal in Ghana houden we zes kippen per m2 omdat ze vanwege de hogere temperatuur verder uit elkaar moeten zitten. We maken alleen gebruik van natuurlijke ventilatie. De zijkanten van de stal zijn helemaal open en alleen voorzien van gaas. De stroomlevering is heel instabiel waardoor we het risico met andere ventilatie niet durfden te lopen. We hebben wel een noodstroomaggregaat geïnstalleerd zodat altijd kunnen blijven voeren.”

Ook in Ghana klant van De Heus

“Ook in Ghana zijn we klant bij De Heus (Koudijs). Zij hebben een fabriek in het zuiden van het land. Ik koop, via dealers bij ons in het noorden, een concentraat aan van 50%. De rest vullen we vooral aan met korrelmais en tarwegries die we kopen van kleine akkerbouwers in de buurt. Om de opbrengst van deze boeren te verbeteren willen we onze mest aan hen gaan geven. Zij kunnen dan meer verdienen en wij zijn verzekerd van voldoende grondstoffen. We hebben een proef gedaan. Door het land te bemesten en te voorzien van voldoende water steeg de opbrengst met een factor drie.”

Afzet eieren via 250 vrouwen

“Om alvast een netwerk voor de afzet van eieren op te bouwen, zijn we vorig jaar al gestart met de verkoop van (ingekochte) eieren. We hebben nu 250 dealers, allemaal vrouwen, die naar de markt gaan of langs de weg de eieren verkopen. We hebben voor deze vrouwen een middag georganiseerd om ze te stimuleren om de eieren voortaan digitaal via hun mobieltje te verkopen. Doordat ze geen contant geld meer op zak hebben, wordt hun veiligheid aanzienlijk verbeterd en krijgen wij meer inzage in de geldstromen die nu via de bank verlopen. De transactiekosten van 1 cent per verkoop wordt door ons betaald.”

Op afstand volgen

“Op mijn bedrijf in Nederland wordt alles tot op de komma gevolgd op de computer. In Ghana is alles volstrekt anders. Dat is een mooie uitdaging. Om het bedrijf toch te kunnen volgen, houdt Emanuel dagelijks alle gegevens, zoals voer- en wateropname en diergewichten bij in Google sheets. Als dit legpluimveeproject goed draait, dan willen we het misschien gaan kopiëren in andere streken in Ghana.”

Toekomstplannen

“We hebben ook in Nederland nog voldoende toekomstplannen. Mijn oudste zoon Mathijn (23) is bijna klaar met zijn opleiding aan Hoge Landbouwschool in Dronten en werkt nu al volop mee op ons bedrijf. Het is de bedoeling dat hij straks twee of drie dagen hier gaat werken en voor de rest elders ervaring op gaat doen. Helaas is een van onze scharrelstallen onlangs afgebrand. Deze willen we daarom graag vervangen door een nieuwe stal. Ook willen we nog een nieuwe loods bouwen met daarin de mestopslag, een voermenginstallatie met inpandige silo’s en een werkplaats”, besluit Klaasjan.

Samenwerking met De Heus

“De samenwerking met De Heus is hartstikke positief. Ik vind het belangrijk dat legpluimveespecialist Richard Bos (m), mijn zoon Mathijn (l) en ik elkaar scherp houden. Soms gaat het er even stevig aan toe”, lacht legpluimveehouder Klaasjan Salomons. “Ik werk het liefst samen met een commercieel contactpersoon die mij bij eventuele technische issues ook kan helpen. Ook spreek ik af en toe een productmanager over de samenstelling van het concentraat”.

Richard Bos

Specialist legpluimvee

Wil je nog meer weten? Neem dan contact op.