Familie Tettero

02 jan. 2023

Gerben en Carmen Tettero hebben samen een rosé-afmestbedrijf met 920 plaatsen. Het bedrijf is gevestigd in het plaatsje Bentelo in het mooie Twente. In maart 2021 is de familie gestopt met de melkveehouderijtak en volledig overgegaan op rosékalveren. Voor de hygiëne en het welzijn van de dieren hebben ze onlangs geïnvesteerd in een rubberen vloer. Ze zijn er zeer over te spreken.

Het huidige rosébedrijf ligt 500 meter van de plek waar de ouders van Gerben een gemengd bedrijf hadden met melkkoeien en vleesstieren. Toen de huidige plaats werd gekocht, werden hier de melkkoeien geplaatst en gingen ze ook vleesvarkens houden. Daarnaast werd het ouderlijk bedrijf geschikt gemaakt voor 50.000 kippen (opfokmoederdieren).

In 2008 is op de huidige locatie een rosékalverenstal gebouwd voor 430 dieren. In 2010 zijn Gerben en Carmen op het bedrijf komen wonen. In 2021 is besloten het melkvee af te stoten om volledig te kunnen focussen op rosékalveren. Afgelopen jaar zijn de melkveestal en de jongveestal geschikt gemaakt voor rosékalveren waardoor ze nu 920 rosé-plaatsen hebben.

Inmiddels hebben Gerben (41) en Carmen (34) twee kinderen: Brian (12) en Lynn (10). Gerben werkt met de kalveren en Carmen doet de administratie en werkt daarnaast 20 uur per week in de revalidatiezorg.

Overgestapt op rosékalveren

Omdat de melkveestal om flinke investeringen vroeg en deze bedrijfstak erg arbeidsintensief is, hebben Gerben en Carmen in 2020 besloten om te stoppen met melkkoeien. In 2021 zijn de melkkoeien definitief weggegaan en hebben ze de rosé-tak uitgebreid. De Oude melkveestal en de jongveestal zijn omgebouwd en in totaal worden er nu 920 rosékalveren afgemest. De dieren staan op contract voor De Heus en de starters worden geleverd door Dijkgraaf Vee en Vlees, een partij waar De Heus en de familie Tettero al jaren zaken mee doen.

Slimme robot schuift het voer aan

Gerben is altijd bezig met het optimaliseren van zijn bedrijf. Daarbij vindt hij het leuk om te kijken hoe technologie daarbij kan helpen. Zo hebben ze in 2021 bijvoorbeeld een Juno aangeschaft. Een Juno is een aanschuifrobot van Lely. Deze schuift het voer om de vier uur enkele centimeters aan. Gerben ziet daardoor niet alleen een betere voeropname, omdat het voer altijd op tijd aangeschoven wordt, maar merkt ook dat het van hem minder inspanning vergt. Gerben: “In het begin was het wel even puzzelen met Lely om te zorgen dat de Juno overal in de stallen kon komen, maar het loopt nu naar grote tevredenheid.” De stallen zijn nu aangepast en afgestemd op de aanschuifrobot, zonder dat dit ten koste is gegaan van de ventilatie. Wel loopt er nu nog een proef waarbij één gang traditioneel wordt aangeschoven en vergeleken wordt met de Juno.

Goed voor welzijn en vacht

In de voormalige melkveestal is een volledig nieuwe inrichting geplaatst. Ook zijn de roosters vernieuwd en zijn in de achterste helft de hokken bedekt met een rubberen toplaag. Dit werkt heel goed. De kalveren liggen nu allemaal achterin, zijn schoner en hebben minder last van de kou tijdens de opstart in de winter. Het zorgt er ook voor dat de kalveren een mooie schone vacht houden. Dat is niet alleen goed voor het welzijn van de dieren maar ook belangrijk bij de aflevering, want slachterijen stellen hoge eisen aan vachthygiëne.

Wensen

Hebben Gerben en Carmen nog wensen? Jawel, Gerben zou graag op niet al te lange termijn op het hele bedrijf mechanisch willen gaan ventileren, om zodoende het klimaat beter te kunnen sturen. Met name nu ook de winters zacht en vochtig zijn en de zomers warmer. Daarnaast zouden ze graag de oude stal op den duur ook inrichten met rubber op de roosters. Gerben en Carmen kennende gaat dit zeker gebeuren en kan dat wel eens sneller zijn dan gedacht.


Gerelateerde onderwerpen: