Willem-Jan en Sylvie Coens uit Ruiselede enthousiast over biologische legpluimveehouderij

Krijn Breen

11 jun. 2024

Graag stellen we je voor aan familie Coens-Vandevoorde uit Ruiselede in West-Vlaanderen. Het gezin bestaat uit Sylvie en Willem-Jan en hun twee zonen Marcel (12 jaar) en Maurice (10 jaar). Ze hebben een gemengd bedrijf met 15.000 biologische leghennen, 100 melkkoeien en akkerbouw (mais, gras en aardappelen).

Melkvee- en biologische legpluimveehouderij is een goede combinatie

Sinds 2017 houden Willem-Jan en Sylvie Coens-Vandevoorde uit Ruiselede (B) 15.000 biologische leghennen. Dat ze juist voor deze tak hebben gekozen is opmerkelijk, want van oorsprong hebben ze een gangbaar melkvee- en akkerbouwbedrijf. De reden dat ze voor het houden van biologische leghennen hebben gekozen, is omdat ze zochten naar een uitbreidingsmogelijkheid van hun bedrijf dat goed te combineren was met de rest van de werkzaamheden op hun bedrijf.

Gekozen voor iets exclusievers

Sylvie: “We zochten naar een bedrijfstak die niet iedereen had. Het hoefde ook geen massaal groot bedrijf te zijn. Hier in de buurt zitten bijvoorbeeld veel vleeskuikenbedrijven. Dat zagen we voor onszelf niet zitten. We wilden iets exclusievers dat goed te combineren is met ons melkveebedrijf. Toen zijn we gaan nadenken over bio”.

 

Gestart met bio

Willem-Jan: “In 2016 zijn we begonnen met de bouw van de stal voor 15.000 biologische leghennen. En in 2017 zijn we gestart met de eerste ronde biologische leghennen. Voor de bouw hebben we 6,5 hectare grond geschikt gemaakt voor de uitloop. Per 2500 dieren heb je namelijk een hectare uitloop nodig bij bio. We hebben het iets ruimer gepakt. Aangezien de rest van ons bedrijf niet biologisch is, hadden we destijds een overgangsperiode van een half jaar om de grond van de uitloop biologisch te maken. Vanaf de start van de eerste ronde kon-den de leghennen er meteen gebruik van maken”.

Geen ervaring

“We hadden natuurlijk helemaal geen ervaring als legpluimveehouder,” vertelt Sylvie. “Daarom hebben we een paar keer meegelopen op een legpluimveebedrijf in Zeeuws-Vlaanderen en kregen we veel begeleiding bij de bouw van een specialist van De Heus. We zijn samen naar meerdere stallen gaan kijken om te oriënteren wat we zelf wilden. Alles was immers nieuw voor ons”.

Veel begeleiding

“Gelukkig hebben we bij de opstart, en nu nog steeds trouwens, veel begeleiding gehad van pluimveedierenartsenpraktijk Degudap, opfokorganisatie Avibel en De Heus,” vult Willem-Jan aan. “Deze bedrijven overleggen ook regelmatig onderling met elkaar zodat ze een eenduidig advies kunnen geven waar ze samen achterstaan. Dat werkt erg prettig en heeft ons goed geholpen”.

Legpluimveespecialist Krijn Breen: “Zeker tijdens de opstart van het koppel tot en met dertig weken leeftijd (tot en met de transitieperiode van opfokhen naar leghen) is de begeleiding vanuit deze drie bedrijven intensief. In deze belangrijke periode loop ik de ene week door de stal en de andere week doet een (opfok)begeleider van Avibel dit. Als het daarna loopt, dan bouwen we het aantal bezoeken af”.

Ondanks de goede begeleiding ging het starten met leghennen niet helemaal vanzelf. We hebben in het begin veel tegenslag gehad.

Sylvie Coens

Legpluimveespecialist Krijn Breen in overleg met Sylvie en Willem-Jan Coens.

In begin tegenslag

Sylvie: “Ondanks de goede begeleiding ging het starten met leghennen niet helemaal vanzelf. We hebben in het begin veel tegenslag gehad. Zo hebben we bijvoorbeeld in de dertiende week van de derde ronde vogelgriep gehad. We hebben na het ruimen bijna vier maanden leeggestaan omdat we moesten wachten op nieuwe hennen. Alleen doordat we flink gefinancierd zitten, zijn we gewoon doorgegaan. We konden niet anders. We weten dat het werken met levende dieren altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Er kan dus altijd wat gebeuren”.

 

Goede resultaten

“Gelukkig hebben ze deze en de vorige twee ronden probleemloos gedraaid en behalen ze goede technische resultaten,” vult Krijn hierop aan. “De hennen zijn nu 36 weken. Het lijkt een topronde te worden. Ze hebben het houden van leghennen goed in de vingers. Bovendien zijn ze heel correct in hun werk. Ze lopen vier keer op een dag een ronde door de stal omdat ze niets over het hoofd willen zien. En iedere dag wordt na het eierrapen de inpakruimte schoongemaakt”.

Willem-Jan en Sylvie hebben door de keuze voor het produceren van biologische eieren nog volop tijd over voor hun zonen Marcel (12 jaar) en Maurice (10 jaar).

Gezinsbedrijf

“Het klopt dat we het belangrijk vinden dat het overal proper is op ons bedrijf. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we alle arbeid met zijn tweeën kunnen doen, zodat we niemand aan hoeven te nemen. We willen graag een gezinsbedrijf blijven en behouden graag het overzicht en de touwtjes in eigen handen,” vervolgt Willem-Jan. “We hebben daarom ook in twee melkrobots geïnvesteerd toen mijn ouders in 2023 met pensioen zijn gegaan. We hebben ons bedrijf hierdoor praktisch ingericht. We werken allebei evenveel met de koeien als in de kippenstal en hebben niet echt een vaste taakverdeling. We vullen elkaar goed aan en hebben zo gevarieerde werkzaamheden”.

 

Blij met de keuze

Sylvie:Doordat we niet meer twee keer hoeven te melken hebben we ook nog voldoende tijd over voor onze twee kinderen en voor een sociaal leven. Dat vinden we ook  belangrijk want we gaan graag bijvoorbeeld gezellig op bezoek bij vrienden of familie. We leven immers maar een keer“.

Afzet eieren

Sylvie: “Toen wij begonnen met het houden van biologische leghennen waren er nog maar een paar bedrijven in West-Vlaanderen die hiervoor hadden gekozen. België is voor tafeleieren vrijwel zelfvoorzienend en exporteert bijna geen eieren naar het buitenland. Dit geldt ook voor bio. Daarom is bijna geen enkel legpluimveebedrijf in België KAT-waardig. Door het momentele stikstofbeleid komen er ook geen nieuwe biologische legpluimveebedrijven bij, terwijl de markt krap is. Er is nu dus meer vraag naar biologische eieren dan er aanbod is, maar dat is gunstig voor de prijs-vorming. We leveren onze biologische eieren momenteel aan ‘t Munckenei in Wingene”.

Toekomstplannen

Willem-Jan: “Als de wetgeving het met de milieuvergunningen etc. weer toelaat, dan zouden we graag weer willen investeren in een uitbreiding van ons bedrijf. We staan nu al een paar jaar stil met de ontwikkeling van ons bedrijf. We hebben momenteel echter nog geen concrete plannen voor uitbreiding, maar het zou mooi zijn als we er bijvoor-beeld nog een nieuwe kippenstal bij zouden mogen zetten”.

 “We zullen zien wat de toekomst ons gaat brengen. Voor nu vinden we dat we een goede keuze hebben gemaakt door te starten met de biologische leghennen,” besluit Sylvie.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de legpluimveesector? Meld je dan aan voor onze digitale legpluimvee nieuwsbrief, onze biologische nieuwsbrief of ons magazine De Vooruit!

Krijn Breen

Specialist legpluimvee (biologisch)

Wil je meer weten over het houden van (biologische) leghennen? Neem dan gerust contact met me op.