Zomerstalvoeren - Accepteer dat de omstandigheden niet altijd optimaal zijn

24 augustus 2023
-
5 minuten

Samen met zijn vrouw, zoon en dochter runt Roel Assies een gemengd bedrijf met ongeveer 85 melkkoeien en een akkerbouwtak. Ze boeren nu bijna 30 jaar in de Flevopolder en sindsdien blijven de koeien op stal. Hier krijgen ze gedurende het hele seizoen 2x per dag vers gemaaid gras voorgeschoteld. ‘Het is een goedkope manier om met minimale verliezen ons gras zo goed mogelijk te benutten’, aldus Roel. Ze hebben nu dan ook geen graskuil open liggen. Het ingekuilde gras is voor de winter. Wel zijn er balen 2e snede voorhanden die bijgevoerd kunnen worden als het grasaanbod krap is. Maar dit seizoen heeft Roel nog geen dag overgeslagen met vers gras voeren.

‘We kunnen hier op de klei eigenlijk altijd rijden’, licht Roel toe. ‘Maar in ons teeltplan blijft grasland slechts 2 jaar staan en we gebruiken bewust het 2-jarige gras voor het stalvoeren. Als de omstandigheden dan toch een keer nat zijn, is het minder erg als er wat structuurschade ontstaat. Die grasmat gaat toch op de schop.’ Om die reden stoppen ze in oktober met stalvoeren. In het verleden hebben ze wel eens vers gras doorgevoerd tot in november, maar het 2-jarige gras is dan weg en de schade die in het jonge gras ontstaat, kost grasopbrengst in het volgende voorjaar. 

Ook de droge koeien krijgen vers gras gevoerd. Voor hen wordt het 1x per dag opgemengd met snijmais, gehamerd stro en mineralen. Broeiremmer zorgt ervoor dat het rantsoen toch fris blijft. Vers gras is altijd smakelijker dan kuilgras’, aldus Roel. ‘En dat komt de opname bij de droge koeien juist ten goede. Sowieso is de opname in de droogstand flink hoger sinds we 4,5 jaar geleden begonnen zijn met gemengd voeren van een rantsoen met 4 à 5 kg gehamerd stro. Dat nemen ze goed op.’Vers gras is niet alleen smakelijker dan kuilgras. Het is ook een veiliger product. Met vers gras voer je koeien niet snel overstuur. Het heeft eigenlijk vooral voordelen. En het wordt alleen maar steeds belangrijker om je ruwvoer beter te benutten.'

Emissies reduceren

Familie Assies is één van de onderzoeksbedrijven in het Netwerk Praktijkbedrijven, een project om door middel van management maatregelen de NH3- en NH4-emissies te reduceren. De emissies worden in dit project daadwerkelijk op het bedrijf gemeten. Voor harde cijfers moet hij nog even geduld hebben, maar Roel is ervan overtuigd dat meer gras vers aan de koeien voeren zorgt voor lagere emissies, doordat je geen in- en uitkuilverliezen hebt en de koeien het beter benutten. 

Een betere benutting van je ruwvoer levert niet alleen minder emissies. ‘Je ziet eigenlijk in alle projecten terugkomen dat een betere benutting van je eigen ruwvoer ook financieel zorgt voor een beter resultaat’, vervolgt Roel. Dat begint al bij de benutting van je eigen mest. We hebben goede ervaringen met het verdunnen van drijfmest met water. Als je je eigen eiwit dan ook nog beter weet te benutten, hoef je er minder van aan te kopen. Maar dan moet je niet schrikken van een laag ureum, zolang de liters melk en het eiwitgehalte maar op peil blijven. Gemiddeld melken we een ureum van 15-16. Maar we zitten ook wel ooit op 10, vooral als er veel suikers in het verse gras zitten. We sturen op het ureumgetal en bij een laag ureum houden we vooral de eiwit productie in de gaten. Als de liters en/of het eiwitgehalte onder druk komen, vullen we aan met soja. Dat hebben we altijd achter de hand staan, zodat we snel kunnen schakelen.’ 

Accepteer dat de omstandigheden niet altijd optimaal zijn

‘Wel moet je kunnen accepteren dat de omstandigheden niet altijd optimaal zijn’, geeft hij aan. ‘Theorie en praktijk komen niet altijd overeen. Je kunt in theorie hele mooie groeitrappen maken, maar toen wij half april begonnen met stalvoeren en het gras in mei zo hard groeide, hebben we ook wel gras gevoerd wat langer was dan we eigenlijk bedoeld hadden. Nu de grasgroei wat lager is dan in het voorjaar, is het weer makkelijker om goede groeitrappen te behouden. Anderzijds kan droogte de grasgroei ook tegenhouden en daarmee je grasaanbod drukken. Stalvoeren is in die zin niet anders dan weidegang. Je bent afhankelijk van de omstandigheden op het moment en die heb je niet in de hand. 

Praktische tips voor het voeren van vers gras op stal

Stalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige DVE/OEB verhouding vergeleken met ingekuild gras. In- en uitkuilverliezen worden vermeden. Dit geldt ook voor conserveringsverliezen. Wel vraagt het om een investering in machines en arbeid en is flexibiliteit noodzakelijk vanwege de weersinvloeden.

Klik hier voor praktische tips

Meer informatie over zomerstalvoeren?

E-mail Of bel Kevin op 06 24 665 726

Kevin van der Grift

Specialist Rundvee