Zo verbeter je de bio-veiligheid op jouw bedrijf

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

29 december 2022
-
3 minuten

ls pluimveehouder doe je er alles aan om je dieren gezond te houden. De insleep van infecties ligt echter op de loer. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om insleep zo veel mogelijk te voorkomen. We geven je wat praktische tips om insleep via voer, lucht en water tegen te gaan.

Geperst voer

Al het mengvoer dat op vleeskuikenbedrijven wordt geleverd, is geperst. Dat betekent dat er tijdens de productie van korrels en kruimels onder hoge druk en temperatuur afdoding plaatsvindt van organismen. Bij de levering van voertarwe is dit niet het geval. Daarom is het van belang om de herkomst en transportmiddelen goed te monitoren en te zorgen dat deze aan alle eisen voldoen. De tarwe dient gecertificeerd geleverd te worden. Sommige bedrijven bouwen hier een extra zekerheid in door de tarwe zelf aan te zuren.

Schone opslag

Daarnaast is het ook van belang dat de opslagplaatsen (silo’s) en transportmiddelen (vijzels) regelmatig goed schoongemaakt en indien mogelijk ook ontsmet worden. Silo’s dienen bij voorkeur voorzien te zijn van een mangat, zodat siloreiniging makkelijk kan worden uitgevoerd. Daarnaast nemen ook wij onze verantwoordelijkheid tijdens het leveren van voer. Onze chaffeurs volgen het voorgeschreven protocol tijdens het lossen.

Via de lucht

Het moeilijkste van allemaal is om insleep via de lucht te voorkomen. Er moet immers continu geventileerd worden om schone lucht in de stallen te brengen. Het stofvrij houden van de luchtinlaten, zodat infecties van vorige koppels niet rondgepompt worden, is een eerste stap. Daarnaast vindt er in de warmtewisselaar ook een intensief contact plaats tussen lucht en materiaal. Goed reinigen is dus ook hier van belang. De laatste tijd wordt windbreekgaas geopperd om infecties van buitenaf te voorkomen. Zorg ervoor dat het windbreekgaas na ieder koppel wordt gereinigd en ontsmet. Dit maakt immers deel uit van de stal.

Klik hier voor advies op maat

Hoe is de bio-veiligheid op jouw vleeskuikenbedrijf?

Als pluimveehouder doe je er alles aan om je dieren gezond te houden. De insleep van infecties ligt echter op de loer.

Water

We weten dat er na verloop van tijd een biofilm in de waterleiding ontstaat. Dit is een ideale voedingsbodem voor allerlei ongewenste organismen. Een goede reiniging gedurende de leegstand is dus essentieel. Daarnaast kan het nodig zijn om ook gedurende de ronde extra maatregelen te nemen om een goede waterkwaliteit te waarborgen.

Plan van aanpak

Een goede bio-veiligheid op je bedrijf blijft van belang. Niet alleen vanwege de strenge wetgeving hierover en het voorkomen van ziektes, maar ook om de technische en dus economische resultaten te blijven optimaliseren. Bespreek de bio-veiligheid eens samen met je adviseurs en probeer de knelpunten op je bedrijf goed in beeld te krijgen. Met een gedegen plan van aanpak kan insleep verder voorkomen worden.

image5k4hi.png

Over de auteur

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

Wil je meer informatie? Neem dan contact op.