Optimale afstemming voeders moederdieren en vleeskuikens

Wout van Wolfswinkel

Commercieel sectormanager

29 december 2022
-
3 minuten

De Heus is begin 2019 een uitgebreid meerjarig wetenschappelijk onderzoek gestart naar de invloed van voeding van vleeskuikenmoederdieren op de kuikenkwaliteit. In het eerste deel van het onderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling van het moederdier op de kuikenkwaliteit. Hierbij zagen we dat kuikens van vettere moederdieren een hogere voeropname hadden en een betere voederconversie, wat resulteerde in een hogere groei. In dit artikel vertellen we je graag over de eerste resultaten van het vervolgonderzoek.

Onderzoeksopzet: Interactie voeding moeder en nakomeling

In het tweede onderzoek zijn opnieuw vette en magere moederdieren gecreëerd door aanpassingen in het voer. Er is bekeken of de waargenomen effecten bij de vleeskuikens behaald zijn door aanpassingen in de opfok- of productieperiode, of door een combinatie van beide periodes. “In het eerste onderzoek zijn de vleeskuikens allemaal hetzelfde gevoerd, ongeacht welk voer het moederdier kreeg. In het tweede onderzoek zijn de vleeskuikens verschillend gevoerd.” We wilden weten hoe we de hogere kuikenkwaliteit maximaal konden benutten door, als aanvulling op de gewijzigde strategie bij de moederdieren, ook de voerstrategie bij de vleeskuikens aan te passen.

Veel gegevens verzameld

Conform de onderzoeksopzet zijn we begonnen met de uitvoering; het verzamelen van alle gegevens bij de moederdieren, eieren en vleeskuikens. Bij de moederdieren is bijvoorbeeld gewicht, lichaamssamenstelling en vruchtbaarheid bepaald. Bij de eieren is niet alleen gekeken naar de totale productie van de broedeieren, maar ook naar de exacte samenstelling van de eieren. Er zijn eieren uitgebroed van jonge, middel en oude moederdieren, om ook het leeftijdseffect van de moederdieren goed in kaart te brengen. Bij de vleeskuikens is de kwaliteit direct bij uitkomst bepaald en zijn de technische resultaten meegenomen tot 40 dagen leeftijd. Tevens is er naar eiwit-efficiëntie gekeken en de spierontwikkeling.

Effect op voeropname en groei

Uit de eerste resultaten blijkt dat er wel degelijk een verband is tussen de voeding van het moederdier en de voeding van het vleeskuiken. Dit betekent dat, afhankelijk van de voersamenstelling van het moederdier, een bepaald type voer optimaal is voor het vleeskuiken. Tevens zien we dat zowel de opfok- als productievoeders van belang zijn bij het effect op het vleeskuiken. Waar we in het eerste onderzoek met name een effect op voeropname en voederconversie zagen, zien we in het tweede onderzoek een effect op voeropname en groei bij de vleeskuikens.

Toepassing in de praktijk

We verwachten begin 2023 alle resultaten te hebben van het vervolgonderzoek. Met behulp van deze gegevens zijn we dan in staat om de voeding van moeder aan te laten sluiten op die van het kuiken of juist andersom. Met de uitkomsten van zowel het eerste als het tweede onderzoek kunnen we moederdieren en vleeskuikens zo voeren dat zowel de moederdieren als vleeskuikens optimaal presteren.

Resultaat verbeteren

Door zowel het moederdier als de kuikens te geven wat ze nodig hebben, kunnen we de technische resultaten van moeder en kuiken verbeteren en dragen we bij aan het resultaat van onze klanten.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze vleespluimvee specialisten. 

Vleespluimvee specialisten
Over de auteur

Wout van Wolfswinkel

Commercieel sectormanager

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wout.