Hoe is de bio-veiligheid op jouw vleeskuikenbedrijf?

Jan van Gorp

21 maart 2022

Als pluimveehouder doe je er alles aan om je dieren gezond te houden. De insleep van infecties ligt echter op de loer. Het is daarom belangrijk om preventieve maatregelen te nemen en insleep zo veel mogelijk te voorkomen. Veel van die maatregelen zijn door de steeds strengere regelgeving ook verplicht.

Hoe komen infecties je bedrijf binnen?

De meeste infecties komen via de bekende wegen op je bedrijf. Toch kun je ook makkelijk iets over het hoofd zien. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Strooisel
  2. Dieren
  3. Voer
  4. Personen
  5. Ongedierte
  6. Lucht
  7. Water

Sluit je terrein goed af

Als vleeskuikenhouder heb je niets te verbergen. Je wil graag transparant zijn en zo nodig aan iedereen laten zien hoe het er op een pluimveebedrijf uitziet. Toch kun je niet iedereen zomaar toelaten op je bedrijf. Wanneer mensen zomaar je erf, of stallen betreden, ligt insleep van infecties op de loer. Het is daarom verstandig om je bedrijfsterrein goed te omheinen en te voorzien van een poort waar iedereen zich moet melden voordat je terrein betreden wordt. Zorg er dan ook voor dat alle stallen en voorruimtes op slot zitten, maar hou wel rekening met noodvoorzieningen, zoals brandveiligheid en dergelijke.

Zorg voor een bezoekregistratie

Het is verstandig om van alle personen en transportmiddelen die het terrein betreden een gedetailleerde bezoekregistratie bij te houden. Mocht je bedrijf ooit getroffen worden door een ernstige ziekte, dan kun je makkelijker achterhalen waar de ziekte mogelijk vandaan komt. Die registratie is bovendien verplicht. Wanneer je bij een uitbraak van een veewetziekte geen of een onvolledig ingevulde lijst kunt laten zien, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Vraag bij je bedrijfsadviseur naar de formulieren die je hiervoor kunt gebruiken.

Koop kwalitatief goed strooisel

Niet elk strooisel dat je kunt kopen is van even goede kwaliteit. Koop daarom strooisel bij een erkende leverancier, controleer het op de samenstelling en zorg ervoor dat het strooisel schoon is. Breng het dan als het kan direct naar de stal.

Sla strooisel afgesloten op

Wanneer het niet mogelijk is om het strooisel direct naar de stal te brengen, zorg er dan voor dat het afgesloten bewaard wordt en dat ongedierte of ander gevogelte uit de omgeving er geen toegang toe heeft. Bij verschillende concepten moet strooisel als afleidingsmateriaal worden geplaatst. Ook hiervoor geldt: sla het afgesloten op en breng het alvast in de stal bij het instrooien van de stal om insleep te voorkomen.

Let op bij het afvoeren van strooisel

Er zijn al diverse meldingen geweest van mestcontainers die niet goed gereinigd waren na de afvoer van het strooisel (lees mest) en zo een bron van infecties vormden. Ook zijn er gevallen bekend dat er tempexkevers op die manier op bedrijven terecht zijn gekomen. Daarvan is bekend dat deze moeilijk te bestrijden zijn en diverse ziektes kunnen overbrengen. Let dus goed op!

Jan van Gorp

Verkoopleider Vleeskuikens Regio Zuid