Hoe is de bio-veiligheid op jouw vleeskuikenbedrijf?

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

25 oktober 2022
-
4 minuten

Als pluimveehouder doe je er alles aan om je dieren gezond te houden. De insleep van infecties ligt echter op de loer. Het is daarom belangrijk om preventieve maatregelen te nemen en insleep zo veel mogelijk te voorkomen. Veel van die maatregelen zijn door de steeds strengere regelgeving ook verplicht.

Hoe komen infecties je bedrijf binnen?

De meeste infecties komen via de bekende wegen op je bedrijf. Toch kun je ook makkelijk iets over het hoofd zien. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Strooisel
  2. Dieren
  3. Voer
  4. Personen
  5. Ongedierte
  6. Lucht
  7. Water

Sluit je terrein goed af

Als vleeskuikenhouder heb je niets te verbergen. Je wil graag transparant zijn en zo nodig aan iedereen laten zien hoe het er op een pluimveebedrijf uitziet. Toch kun je niet iedereen zomaar toelaten op je bedrijf. Wanneer mensen zomaar je erf, of stallen betreden, ligt insleep van infecties op de loer. Het is daarom verstandig om je bedrijfsterrein goed te omheinen en te voorzien van een poort waar iedereen zich moet melden voordat je terrein betreden wordt. Zorg er dan ook voor dat alle stallen en voorruimtes op slot zitten, maar hou wel rekening met noodvoorzieningen, zoals brandveiligheid en dergelijke.

Zorg voor een bezoekregistratie

Het is verstandig om van alle personen en transportmiddelen die het terrein betreden een gedetailleerde bezoekregistratie bij te houden. Mocht je bedrijf ooit getroffen worden door een ernstige ziekte, dan kun je makkelijker achterhalen waar de ziekte mogelijk vandaan komt. Die registratie is bovendien verplicht. Wanneer je bij een uitbraak van een veewetziekte geen of een onvolledig ingevulde lijst kunt laten zien, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Vraag bij je bedrijfsadviseur naar de formulieren die je hiervoor kunt gebruiken.

Koop kwalitatief goed strooisel

Niet elk strooisel dat je kunt kopen is van even goede kwaliteit. Koop daarom strooisel bij een erkende leverancier, controleer het op de samenstelling en zorg ervoor dat het strooisel schoon is. Breng het dan als het kan direct naar de stal.

Sla strooisel afgesloten op

Wanneer het niet mogelijk is om het strooisel direct naar de stal te brengen, zorg er dan voor dat het afgesloten bewaard wordt en dat ongedierte of ander gevogelte uit de omgeving er geen toegang toe heeft. Bij verschillende concepten moet strooisel als afleidingsmateriaal worden geplaatst. Ook hiervoor geldt: sla het afgesloten op en breng het alvast in de stal bij het instrooien van de stal om insleep te voorkomen.

Let op bij het afvoeren van strooisel

Er zijn al diverse meldingen geweest van mestcontainers die niet goed gereinigd waren na de afvoer van het strooisel (lees mest) en zo een bron van infecties vormden. Ook zijn er gevallen bekend dat er tempexkevers op die manier op bedrijven terecht zijn gekomen. Daarvan is bekend dat deze moeilijk te bestrijden zijn en diverse ziektes kunnen overbrengen. Let dus goed op!

Aanvoer eendagskuikens

Zorg dat de karren met eendagskuikens of broedeieren rechtstreeks van de vrachtwagen de stal ingereden kunnen worden en dat de chauffeur alle benodigde hygiënische maatregelen goed opvolgt.

Voer zelf de Salmonella-monitoring uit

Bij de aanvoer van de eendagskuikens dienen er voor de Salmonella-monitoring als ingangscontrole inlegvellen ingestuurd te worden. Doe deze controle zelf. Je bent er als pluimveehouder immers zelf verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt. Pak de inlegvellen alleen steriel vast, dus met gewassen handen of met wegwerphandschoenen. Stop ze onmiddellijk in de envelop en stuur ze bij voorkeur dezelfde dag nog op naar het aangewezen laboratorium.

Vraag de historie van het koppel op

Vraag bij de broederij naar de historie van zusterkoppels (kuikenpaspoort) en onderneem actie wanneer hier afwijkingen vermeld worden. Vraag voor de Gumboro-enting ook de titers op van de zusterkoppels. Bij een hoge velddruk is het verstandig om bloed van de eendagskuikens in te sturen. Zo kan het juiste titer en het optimale tijdstip bepaald worden voor de Gumboro-enting.

Bestrijding ongedierte

Bij de bestrijding van ongedierte maken we onderscheid in twee soorten, namelijk knaagdieren en insecten.

Knaagdierenbestrijding

Bij kaagdierenbestrijding schakel je het best een extern gecertificeerd bedrijf in. Maak duidelijke afspraken over een routinematige bestrijding binnen en buiten de stal. Zelf kan je ervoor zorgen dat deze ongewenste bezoekers het bedrijf links laten liggen. Knaagdieren zijn continu op zoek naar voedsel en nestruimte. Als er niets te vinden is, vertrekken ze simpelweg.

Tempexkever; hardnekkige plaag

Bij de insectenbestrijding kan met name de tempexkever een hardnekkige plaag vormen. We hebben bij verschillende bedrijven, die met een Salmonellaprobleem zitten, bij diverse monsternames positieve tempexkevers gevonden. Het is dus zaak om deze goed te bestrijden. Een goede plaats om te controleren of tempexkevers op je bedrijf aanwezig zijn, is onder de eindpan (bij de motor).

Bestrijden tempexkever

Het bestrijden van de tempexkever moet tijdens de leegstand gebeuren. Waarschijnlijk moet de bestrijding diverse rondes achter elkaar gedaan worden om effectief te zijn. Helaas is het aantal effectieve middelen dat gebruikt mag worden klein. Bovendien treedt er vaak resistentie op. Wissel na verloop van tijd dus van middel om resistentie te voorkomen.

 

Over de auteur

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

Wil je meer informatie? Neem dan contact op.