Zo meet je objectief de structuur van je brijvoer

26 maart 2021
-
3 minuten

Waarom is structuur extra belangrijk bij brijvoer?

Door de jaren heen is er veel veranderd in de varkenshouderij. Zo is wetgeving strenger geworden, het voer mag minder koper en zink bevatten, en is het medicijngebruik afgenomen. Ook genetisch wordt steeds meer van het dier gevraagd. Zo zorgt de toegenomen opnamecapaciteit voor extra belasting van het maagdarmstelsel. Dat het voer ook met de tijd mee moet gaan is dan ook niet gek, zeker voor brijvoer. Maag- en darmgezondheid zijn belangrijker geworden om bij deze veranderde omstandigheden het varken zo optimaal mogelijk te laten presteren. Het verbeteren van de structuur is een van de maatregelen die je hiervoor kunt nemen. In brijvoerrantsoenen is dit een extra uitdaging, omdat bij de meeste bijproducten structuur compleet ontbreekt. Om objectief te bepalen of jouw brijvoerrantsoen de juiste structuur bevat, heeft het Brijteam de Structuur-Index Brijvoer ontwikkeld. Deze kan bepaald worden met een Vezel-scan.

 
DOWNLOAD DE VOORBEELDRAPPORTAGE VAN DE VEZEL-SCAN


Wat is de Structuur-Index Brijvoer?

De structuur-index is gemaakt op basis van verschillende fracties. Voor een optimale vertering wil je een juiste verdeling hebben van deze fracties. Zo moeten de vezelfracties wat grover zijn en de eiwit- en energiefracties juist fijner. Wel is het belangrijk om de situatie van het bedrijf in acht te nemen. Is jouw bedrijf enkel uit op voerefficiëntie, of verdient maag- en darm gezondheid extra aandacht? Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat een bedrijf zonder problemen met een lage structuur-index goed kan presteren. Wanneer een bedrijf problemen ervaart, kan het verhogen van de structuur-index bijdragen aan een betere maag- en darmgezondheid en daarmee problemen oplossen of voorkomen. Een te lage structuur-index kan op termijn zorgen voor problemen, zoals maagzweren. Een te hoge structuur-index kan leiden tot een verhoogde voerconversie of drijflagen in de put. Met het ‘structuur potentieel’ kan op basis van je rantsoen ingeschat worden hoeveel structuur mogelijk opgenomen kan worden in het rantsoen. De structuur-index geeft uiteindelijk de doorslag of dit potentieel ook wordt benut.

 

Wat kun je met de Structuur-Index Brijvoer?

Met de structuur-index maken we de structuur van de rantsoenen inzichtelijk en objectief. Hierdoor kun je beter sturen op de voerefficiëntie en de maag- en darmgezondheid en kun je beter vooruitgang boeken op je bedrijf. Het laboratorium van De Heus kan je brijvoer analyseren en de structuur-index voor je bepalen. Daarnaast wordt tijdens de analyse gecheckt op ongewenste grove delen, bijvoorbeeld hele graankorrels, soja of grove stukken aardappelproduct. Indien deze aanwezig zijn, wordt dit aangegeven op de uitslag. Deze delen zijn ongewenst, aangezien dit de voerefficiëntie verslechterd.

Al met al helpt de Structuur-Index Brijvoer om zeugen, biggen en vleesvarkens gezonder te maken en beter te presteren. Door het doelgericht inzetten van de Matrix-Wals-Technologie, kan de structuur-index op het gewenste niveau worden gebracht en zo problemen als maagzweren en oplopers voorkomen. Bekijk een voorbeeldrapportage van de Vezel-scan met de Structuur-Index Brijvoer en kijk of een Vezel-scan ook wat voor jou is.

DOWNLOAD DE VOORBEELDRAPPORTAGE VAN DE VEZEL-SCAN