Zo houd je bloedluis in toom. Preventie bij hardnekkige vogelmijt

03 oktober 2018
-
3 minuten

Het bloed van pluimvee zorgt voor een zeer succesvolle voortplanting van de vogelmijt. Afhankelijk van de omstandigheden kan een mijt in 12 weken verantwoordelijk zijn voor de productie van 500.000 tot 250.000.000 nakomelingen. Het kan dus heel snel heel erg uit de hand lopen met deze hardnekkige kippenbijters. Vooral bij warm weer en een hoge luchtvochtigheid. Bij een hoge besmetting kan een hen tot 3% van zijn bloed per nacht verliezen. Ter vergelijking: bij een mens met vijf liter bloed zou dit elke dag een kopje bloed zijn. Dat is een liter per week! Hierbij is het goed om te beseffen dat mijten tot negen maanden zonder bloedmaaltijd kunnen.

Meten is weten

Het is belangrijk om de bloedluispopulatie beheersbaar te houden. In de praktijk is het echter lastig om te bepalen wat beheersbaar is en wat niet. Dit wordt vaak subjectief beoor­deeld. Wat een hoge bloedluisdruk is, wordt door pluimveehouders namelijk zeer verschillend beleefd. Daarom is het belangrijk om objectief inzicht te hebben in de bloedluispopulatie van jouw stal. Daarvoor zijn verschillende monitorings­systemen ontwikkeld om te beoordelen hoe hoog de bloedluisdruk is en hoe het zich ontwikkelt in de tijd. Ook kan hiermee gemeten worden wat de effectiviteit is van een bloedluisbestrijding.

Bestrijding

Bloedluisbestrijding is niet eenvoudig doordat de luizen zich overdag schuilhouden in kieren en gaten. In de praktijk worden verschillende maatregelen genomen tegen de luizen. Over het algemeen kan gezegd worden dat dit vooral bestaat uit reiniging of eventuele opwarming van de stal tussen de rondes, een aantal preven­tieve maatregelen en het gebruik van chemische producten of van producten die de luis fysisch aantasten. Ook bestaat er een speciale zitstok (Q­Perch) met aan de onderzijde twee barrières met laagvermogen spanning die bloedluizen doden op hun weg naar de kippen. Een combinatie van verschillende soor­ten maatregelen zullen het succes van de bestrijding en de snelheid van herinfectie in sterke mate bepalen. Zoals grafiek 1 aangeeft is het van belang om op tijd in te grijpen, want bij grote aantallen luizen is het effect van bestrijding vaak beperkt. Elk pluimveebedrijf moet voor zichzelf bepalen wat, op basis van de bedrijfssitua­tie en de kosten, het meest effectief is. Voor de juiste aanpak in jouw situatie: neem contact op met je legpluimveespecialist, of dierenarts.

Neem contact op met een legpluimvee specialist