Bereid de weidegang optimaal voor

30 januari 2022
-
2 minuten

Het is nog wat vroeg om de koeien de wei in te sturen… Toch is februari een goed moment om de weidegang voor te bereiden. Wat ging goed in 2021 en wat kan beter? Denk hierbij eens aan de volgende dingen:

1. Weidesysteem

Voldoet de huidige manier van beweiden nog of wil je eens wat nieuws proberen? Het voorjaar is dan de beste periode. Gras is in het voorjaar lekkerder dan in het najaar (door de suikers) en de groei is er meestal ook. Er zijn meerdere systemen om te beweiden. Denk hierbij eens aan Nieuw Nederlands Weiden, Omweiden/Standweiden of Stripgrazen. Elk systeem heeft weer andere voor- en nadelen. Laat je Rundveespecialist meedenken over welk systeem bij jouw situatie past. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de verschillende weidesystemen.

2. Bemesting

Bemest naar wat nodig is. Een weidesnede heeft een andere behoefte dan een maaisnede. Dit begint al met de drijfmest eind februari/begin maart. Bemest de weidepercelen lichter dan de maaipercelen met de sleepslang. Zo blijft er meer mest over voor de maaisnedes.

Voorbeeld, Weidesnede begin april, 1400 kg ds / ha met 230 g RE / kg ds:

  • Behoefte: 230 RE * 1,4 ton ds * 1,2 (verlies) / 6,25 (RE -> N) = 62 kg N / ha
  • Drijfmest: 4,0 kg N * 40% (werkings%) * 20 m3 = 32 kg N
    (Verdunning van drijfmest met water geeft een werkingscoefficient van 40% ipv 35%.)
  • Aanvulling uit kunstmest: 62 kg N behoefte – 32 kg N uit drijfmest = 30 kg N
    Dit is een gift van 125 kg GrasPlus 14000

3. Koeroute

Loop de route die de koeien straks dagelijks van en naar de stal moeten lopen. Dit hoeft niet op blote voeten. Voorkom dat koeien scherpe draaien moeten maken of drempels en/of obstakels tegenkomen. Deze vergroten het risico op klauwproblemen Nu de koeien er nog niet lopen, zijn belemmeringen eenvoudig te verhelpen. Laat de koeien een maand voordat ze naar buiten gaan bekappen, zodat ze geen nieuwe schoenen hebben als ze naar buiten gaan, maar deze al hebben ingelopen.

4. Weidetools

Heb je alle weidetools die je straks wilt gebruiken? Denk hierbij aan een grashoogtemeter, de graslandkalender, maar ook aan hardware zoals een schrikdraadapparaat, genoeg paaltjes en draad, etc. Vergeet ook niet de quad na te kijken. Mocht het een vroeg voorjaar worden, dan ben je gelijk klaar om te starten met weiden.

Lees meer tips over de Farmwalk en doorzaaien van graspercelen in het artikel ‘Voorbereiding 1e snede’ of neem contact op met je Rundveespecialist. Veel weideplezier!

Contact