Vermeerderingsbedrijf met innovaties

Wout van Wolfswinkel

Commercieel sectormanager

15 oktober 2015
-
2 minuten

Op het vermeerderingsbedrijf van de familie Kuipers in Dalfsen worden moederdieren gehouden. Moederdieren leggen eieren die elders uitgroeien tot vleeskuikens . Om in te spelen op de veranderende vraag in de markt, worden er bij Kuipers moederdieren van verschillende rassen gehouden voor zowel het reguliere alsook het traaggroeiende segment.

Daarmee onderscheiden ze zich van anderen, maar het vergt ook extra kennis en inspanningen. Voor vader Ruth en zoon Jurjën is dat nu juist een mooie uitdaging.

Snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen

De familie Kuipers heeft een vooruitstrevend bedrijf. De veranderende vraag van de supermarkten met betrekking tot traaggroeiende dieren neemt toe en Kuipers heeft op deze ontwikkeling snel ingespeeld. Ze waren dan ook het eerste bedrijf van Nederland dat de dieren leverden voor het concept ‘Kip van Morgen’, onlangs omgedoopt tot ‘Goed Nest Kip’. Maar met de nieuwe rassen kwamen ook nieuwe uitdagingen en die zijn er nog steeds. “Het blijft voor ons elke dag weer de uitdaging om de ervaringen uit de praktijk om te zetten in innovaties waarmee de resultaten van ons bedrijf verbeterd kunnen worden”, aldus Jurjën.

Jonge hanen afzonderlijk houden

Het bedrijf van vader en zoon Kuipers heeft meerdere rassen die op verschillende locaties worden gehouden. Voor het reguliere segment is dit het ras Ross 308. Voor het traaggroeiende segment worden Hubbard JA 757 en Hubbard JA 987 moederdieren gehouden. In de stal voor de Hubbard JA 987, het ras dat onder andere gebruikt wordt voor het ‘Goed Nest Kip’ concept, is goed te zien dat de familie Kuipers ervaringen uit de praktijk heeft omgezet in innovatieve toepassingen. “We weten uit ervaring dat de hennen van de Hubbarddieren bij aankomst op het bedrijf dominanter zijn dan de hanen op dezelfde leeftijd. De haan is op 19 weken minder ontwikkeld, waardoor hij volledig mee zouden kunnen vreten met de hen. Hierdoor zou de haan extreem groeien. Later opzetten is niet mogelijk omdat de hen van dit ras eerder begint te leggen in vergelijking met de hennen van traditionele rassen. Om de extra onrust bij de hanen te voorkomen, worden de hanen in de nieuw gebouwde stal apart opgevangen in het midden van de stal. In deze volledig afgeschermde ruimte kunnen de hanen dan een paar weken lang afzonderlijk worden gehouden, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Wanneer de hanen goed ontwikkeld zijn, worden de schermen verwijderd en kunnen de hanen en de hennen bij elkaar.”

Ruth en Jurjën zorgen ervoor dat de hanen goed over de volledige stal verdeeld worden. Wanneer dit niet goed gaat, gaat dat ten kosten van de bevruchting. Door het gestrooide voer goed over de stallen te verdelen, doen de hanen door de hele stal hun werk. “We zien nu over het geheel een hele goede bevruchting. Daaruit blijkt dat we goede keuzes gemaakt hebben. Bovendien zijn er in de nieuwe stal weinig grondeieren. Voor ons is dat een indicatie dat de inrichting en het klimaat in de stal goed zijn.”

Werken op gevoel

De afgelopen zomer zijn er een paar zeer warme dagen geweest met soms wel temperaturen van boven de 35oC. Dit is voor de Hubbard echter geen probleem. Dit ras kan met die omstandigheden prima omgaan. “Wel hebben we nog altijd de nevelkoeling achter de hand voor wanneer het onverhoopt toch kritisch wordt. In dat geval kunnen we goed bijsturen”, aldus Jurjën.

Hoewel de Hubbard JA 987 een goed te managen ras is, is er zoals gezegd toch wat extra aandacht nodig bij het hanenmanagement. “Uiteraard hebben we voor veel zaken een norm. Toch werken we ook vooral op gevoel. Door veel in de stal te zijn en goed naar de dieren te kijken, zien we hoe het ervoor staat en kunnen we op de juiste manier bijsturen.”

Omzetten in de praktijk

Jurjën is iemand die nieuwe inzichten graag in de praktijk brengt. “Op dit moment heb ik alweer nieuwe ideeën voor de inrichting van een mogelijke nieuwe stal. We hebben al concreet een inrichting aan het papier toevertrouwd.” Jurjën laat op de tekeningen zien dat de opstelling van de nesten weer anders is dan de huidige inrichting. “We willen vooruit en zijn dagelijks bezig om de puntjes op de i te zetten. Zo heeft het milieu onze bijzondere aandacht. We vinden het erg belangrijk om op dat gebied aan alle eisen te voldoen om problemen in de toekomst te voorkomen. Agra-Matic behartigt bij ons alle zaken die te maken hebben met milieu en vergunningen.” Een pionier wil Jurjën zichzelf niet direct noemen, maar hij vindt het wel een uitdaging om nieuwe paden te bewandelen. “Ik heb een paar jaar in de export gewerkt. Daar was ik wel echt met pionierswerk bezig. Het is mooi dat ik nu al mijn ervaring uit de praktijk om kan zetten in onze eigen stallen. Het is een mooie sector waar ik mijn energie nog volop in kwijt kan.”

Sterk als collectief

De werkzaamheden op zijn eigen bedrijf combineert Jurjën met het voorzitterschap van Novi-pluim. Novi-pluim regelt de afzet van moederdieren voor de vermeerderaars en heeft onder het label Noviplus sinds januari 2015 al een groot deel van de moederdieren afgeleverd. “Het is belangrijk dat er binnen de vermeerderingssector samengewerkt wordt. Want als collectief staan we sterker en kunnen we de belangen van de individuele bedrijven beter behartigen. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat we als sector professioneel en vooruitstrevend werken, want alleen dan kunnen we op een goede manier aan de veranderende vraag van de markt blijven voldoen.”

Over de auteur

Wout van Wolfswinkel

Commercieel sectormanager