Verhoog je eiwit-efficiëntie voor minder mestafzet en hoger saldo

Erik van Bekkum

Adviseur ruwvoer- en mineralenmanagement

02 januari 2024
-
5 minuten

In het najaar wordt de balans opgemaakt. Dit betreft het voldoen aan de verwerkingsplicht, de beschikbaarheid van voldoende fosfaatrechten en het bemonsteren van de kuilen. De analyse van deze kuilen is erg belangrijk voor het maken van een BEX-berekening. Hierdoor krijg je een beeld van de efficiëntie van eiwitten en inzicht in hoe goed stikstof en fosfaat worden gebruikt. Omdat de ruimte voor stikstof wordt verminderd vanwege de afbouw van derogatie, is een efficiënte omgang met eiwitten en stikstof heel belangrijk om een beter rendement te behalen.

Basisaspecten

Het basisrantsoen van melkkoeien in Nederland bestaat uit ruwvoer, eventuele bijproducten en mengvoer. Gras levert daarbij de meeste eiwitten in het rantsoen, terwijl mais zorgt voor de energie. Uw rundveespecialist synchroniseert en optimaliseert alle componenten van het mengvoer. Het belang van goed ruwvoer is onmiskenbaar. Streefwaarden voor goed ruwvoer variëren, afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie.

Een cruciale eigenschap van goed ruwvoer, die niet op papier staat, is de smakelijkheid en dus de geur ervan. Een extra kilo ruwvoeropname vertaalt zich gelijk positief door. Het maaitijdstip en het conserveringsproces zijn daarbij de meest bepalende factoren. Zorg tijdens het inkuilen bijvoorbeeld voor voldoende gewicht op de kuil en maak gebruik van een inkuilmiddel, zoals Bonsilage, om de kuil vlot stabiel te maken. Al deze elementen helpen om de eiwitefficiëntie te verbeteren.

Mestboekhouding

Een verbeterde eiwitbenutting heeft directe impact op de mestboekhouding. Via de BEX-berekening kun je aantonen dat de mestproductie van de veestapel lager ligt dan de vastgestelde normen. Een nauwkeurige administratie van alle gebruikte voedermiddelen is hiervoor essentieel. Samen met de melkproductie, dieraantallen en het resterende voer, berekent het programma Bedrijfspecifieke Excretie de mestproductie. Een uitgebreidere versie van de BEX is de Kringloopwijzer, waarin de efficiëntie van de bodem, mest en gewassen in kaart wordt gebracht.

De BEX kan voordelen bieden ten opzichte van de forfaitaire mestberekening, maar dat is niet altijd het geval. De forfaitaire mestberekening is gebaseerd op het aantal melkkoeien, de melkproductie en het melkureum, zonder rekening te houden met het voerverbruik.

Een gunstige BEX kan resulteren in een lagere berekening van de stikstof- en fosfaatproductie, wat betekent dat er minder mest afgevoerd hoeft te worden en mogelijk minder VVO’s hoeven te worden aangekocht. Dit zorgt ervoor dat er meer mest beschikbaar is voor eigen grond, wat kan leiden tot een nog betere ruwvoerproductie.

Tips

Tip 1: Verbeter ruwvoerkwaliteit door grasland opnieuw in te zaaien en maai bij voorkeur na de middag voor suikerrijk en droger gewas, waardoor melkkoeien tot 15% Ruw Eiwit kunnen krijgen onder optimale omstandigheden.

 

Tip 2: Voeg energierijk voer toe, zoals mais, perspulp en voederbieten, om de pensbacteriën te stimuleren voor een efficiëntere eiwitproductie uit gras.

 

Tip 3: Voer zoveel mogelijk vers gras, want de hoogwaardige eiwitten komen op de juiste plek in de koe vrij, wat efficiënte melkproductie bevordert. Plan dit zorgvuldig en vermijd afwisselende grastypes op verschillende dagen.

 

Tip 4: Verhoog de voerefficiëntie door zorgvuldig management, inclusief ruime huisvesting, gezonde klauwen, rust in de stal en aandacht voor smakelijk ruwvoer.

 

Tip 5: Gebruik specifieke additieven zoals Re-Cycle voor betere eiwitbenutting uit vers gras en PMR+ voor verbeterde eiwitbenutting bij rantsoenen met voldoende zetmeelgehalte. Voor meer details, zie de website van De Heus.

Contact opnemen

Heb je vragen of wil je hulp van een van onze adviseurs van Agra-Matic? Neem vooral contact op.

Over de auteur

Erik van Bekkum

Adviseur ruwvoer- en mineralenmanagement

Heb je vragen of wil je meer weten? Stuur gerust een mail.