Pluimveeslachterij W. van der Meer en Zonen BV - Korte lijnen en streven naar kwaliteit

Richard Bos

Specialist legpluimvee

03 mei 2018
-
3 minuten

Pluimveeslachterij Van der Meer in Dronryp levert al jaren lekkere soepkip­pen en houdt zich al meer dan 80 jaar bezig met het slachten van kippen. De Friese kippenslachterij is met 11 mensen met de achternaam Van der Meer een echt familiebedrijf. De technisch goed geoutilleerde pluimveeslach­terij van W. van der Meer en zonen BV is de enige Nederlandse slachterij die is gespecialiseerd in het slachten van uitgelegde leghennen. In gesprek met Wytze en Richard van der Meer is duidelijk dat ze trots zijn op hun bedrijf. “We slachten hoofdzakelijk leghennen, soms moederdieren. Leghennen die zijn uitgelegd, zijn een ‘restproduct’ vanuit de eierproductie, die wij verwerken en als waardevolle eiwitbron vermarkten”, vertelt Wytze.

Groei kippenslachterij

In 1985 slachtte Van der Meer dagelijks circa 12.000 kippen, anno 2018 is dat meer dan ver­dubbeld naar gemiddeld 28.000 kippen per dag. De moderne slachterij biedt veel lokale werkgelegenheid; er werken in totaal 50 mensen (36 fte). Het transport en slachten van de kippen gebeurt in eigen beheer met eigen chauffeurs, lossers en ophang­ers van de levende kippen. “Alleen op die manier houden we grip op de door ons gewenste werkwijze, waarbij diervrien­delijkheid en voedselveiligheid voorop staan. Vlees groeit nu eenmaal niet aan een boom. Daarvoor moet je slachten en heb je slachters nodig, maar dat kan ook diervriendelijk. Binnen ons FSSC 22000 kwaliteitssysteem zijn daartoe instructies ingevoerd voor onze medewerkers”, vertelt Wytze. Er is continu toezicht door een toe­zichthoudend dierenarts van de NVWA en eigen bedrijfskeurders inspecteren of elke kip aan de slachtlijn wel geschikt is voor consumptie. “Dagelijkse bacteriologische controle op totaal kiemgetal, entero’s en E­coli’s van eindproducten bevestigen onze goede hygiënische werkwijze.”

Inkoop leghennen

De slachterij heeft een groot aantal vaste leveranciers. “Ik schat dat ongeveer 500 legpluimveehouders hun ‘uitgelegde’ hennen aan ons leveren”, zegt Richard van der Meer, inkoper van de leghennen. “Het gros komt uit Nederland, een klein deel uit Duitsland.” Wat voedselveiligheid betreft, is het belangrijk om bezoedeling van kippen zoveel mogelijk te voorkomen. Het nuchter zetten van hennen op de dag van levering draagt daaraan bij. Het helpt ook om geen onnodige kosten en tijd te verspillen aan extra reiniging. “Hierover communiceren we met de legpluimvee­houders”, zegt Richard. “Tijdig en vaak overleg met de slachterij zorgt dat het laden vlot verloopt. Bij een koppel met veel stress kunnen wij tips geven en samen de beste strategie bepalen.”Terugkoppeling van slachtgegevens van een koppel naar legpluimveehouders en naar De Heus levert interessante informa­tie op. Gegevens over afwijkingen aan de slachtlijn helpen in verbetering van voeding en management op leghennenbedrijven. “Het verbod op snavelbehandeling kan leiden tot kippen die minder goed in de veren zitten. We zien soms meer kale kippen, soms ook met zonnebrand en dat leidt tot meer ­kwaliteit slachtkippen vanwege een beschadigde huid. In overleg met elkaar proberen we dit te voorkomen. Dat verbetert de opbrengst voor ons, maar ook voor de pluimveehouder.”

Terugkoppeling van slachtgegevens levert interessante informatie op

Afzet soepkippen

De vraag naar soepkippen of onderdelen van deze kippen is redelijk constant. Onge­veer een derde van de verse en diepge­vroren kippen en kipproducten gaat naar toko’s in Nederland, een derde levert Van der Meer aan de pluimveevleesverwer­kende industrie en een derde wordt geëx­porteerd. “De kippen worden eerst ver­kocht, voordat wij ze slachten. Dat vraagt om een goede logistieke organisatie”, zegt Wytze. Het levend gewicht van de hennen varieert van 1.600 tot 2.000 gram. Bruine hennen zijn zwaarder dan witte hennen. “De zware hennen zijn voor ons de krenten in de pap, maar voor elke soort is er een markt. Elke week gaan er bijvoorbeeld twee containers met witte kippen naar Afrika, omdat daar markt is voor goedkopere kippen”, aldus Wytze. De pluimveeslachterij is ook SKAL­gecertificeerd voor biologische productie en voor het verwerken van leg­hennen onder het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Voor zowel 1, 2 als 3 sterren.
Over de auteur

Richard Bos

Specialist legpluimvee

Wil je hier meer over weten? Bel of mail me dan.