Pluimveeonderzoek gericht op praktijk en duurzame sector

David Lamot

Teamleider R&D pluimvee

04 januari 2024
-
4 minuten

Het pluimvee R&D-team van De Heus is continu bezig om haar kennis rondom pluimveevoeding en -management te vergroten. Technische resultaten spelen hierbij een centrale rol, maar zijn zeker niet de enige drijfveer voor onderzoek. Duurzaamheid en dierwelzijn zijn minstens zo belangrijk.

Wereldwijd onderzoek

De Heus is door de jaren heen gegroeid tot een internationale speler in de mengvoederindustrie. We produceren en leveren mengvoer, concentraten en premixen in Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Eigen onafhankelijk onderzoek is altijd een belangrijke pijler geweest bij de ontwikkeling van de pluimveesector binnen ons bedrijf. Een voordeel van onderzoek in verschillende locaties, zoals Nederland, Polen en Vietnam, is dat producten wereldwijd niet op hetzelfde moment worden gelanceerd. Zeker Europa heeft soms te maken met een kleine vertraging, omdat producten eerst binnen de EU geregistreerd dienen te zijn voordat ze mogen worden gebruikt. Door het uitvoeren van onderzoek in verschillende landen, is het soms mogelijk om producten eerder te toetsen omdat ze daar al wel goedkeuring hebben.

Van markttrend naar onderzoeksvraag

Onderzoek begint bij het inventariseren van de markttrends en het verzamelen van vragen uit de praktijk. Deze worden vervolgens vertaald naar onderzoeksvragen. Vragen uit de praktijk kunnen behoorlijk verschillen tussen landen. Het onderzoek kan zich bijvoorbeeld toespitsen op regiospecifieke grondstoffen of bepaalde pluimveetypes die in een markt populair zijn. Een markttrend zoals duurzaamheid is zeer actueel in Nederland en Europa, maar wordt anders ingevuld in andere delen van de wereld. Natuurlijk hebben deze verschillen tussen markten invloed op de onderzoeksvragen.

Door onderzoek kunnen we klanten sneller leveren waar zij om vragen. Een voorspelbaar resultaat is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Van onderzoek naar praktijktoepassing

Voor het onderzoek hebben we verschillende pluimveebedrijven waar voerproeven worden gedaan met vleeskuikens, kalkoenen, eenden en moederdieren. Nieuwe ideeën worden altijd eerst op kleine schaal getest op locaties die geschikt zijn voor het uitvoeren van dit vooronderzoek. Dit betekent dat de nadruk ligt op goede en accurate dataverzameling, zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken. Daarnaast zijn er praktijkbedrijven, waar voerconcepten ook op grotere schaal worden gevalideerd.

Voordelen van onderzoek voor de klant

Collega’s van de buitendienst, maar ook klanten, zijn voor ons een heel belangrijke bron van ideeën. Door het bundelen van de R&D-krachten met de jarenlange ervaring en kunde van mensen in de praktijk, komen er op een relatief makkelijke en slimme manier innovatieve ideeën tot stand. Dat is gelijk ook één van de krachten van De Heus; onderzoekers en mensen uit de praktijk werken nauw samen. Op die manier kunnen we de klanten sneller leveren waar zij om vragen. We zoeken altijd naar het beste resultaat tegen de laagste kosten.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met een van onze specialisten uit het team vleespluimvee. Zij kunnen jouw vragen beantwoorden.

Over de auteur

David Lamot

Teamleider R&D pluimvee

Wil je meer weten of heb je vragen over dit artikel? Stuur gerust een mail.