Optimalisatie klimaatregeling in het voor- en najaar

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

21 april 2020
-
3 minuten

Juist bij grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht is een goed werkende klimaatregeling onmisbaar. Met een mooi lentezonnetje kan het overdag zomaar 15-20 ⁰C worden terwijl het ’s nachts en ook ’s ochtends vroeg nog verraderlijk koud kan worden. Nachtvorst is zelfs geen uitzondering. Vergelijkbare temperatuurverschillen kunnen ook in het najaar voorkomen.

Wat is het gevaar van grote wisselingen qua buitentemperatuur?

In de praktijk zal de staltemperatuur overdag bij hogere buitentemperaturen al behoorlijk oplopen waardoor de ventilatie in de stal ook wordt verhoogd. Dit hoeft geen probleem te zijn. De problemen ontstaan echter als de buitentemperatuur ’s avonds sterk afkoelt. Op dat moment zal de ventilatie nog op een behoorlijk hoog niveau staan om de stal proberen af te koelen. Hierdoor komt onnodig veel koude lucht door de inlaatventielen naar binnen met het risico dat er dieren in een koude tocht komen te zitten. Dit zal invloed hebben op de gezondheid en productie van de leghennen.

Hoe voorkom je dat legkippen in de koude tocht zitten?

Om dit te voorkomen en zowel overdag als ‘s nacht een optimaal klimaat in de stal te garanderen is het belangrijk dat de klimaatregeling automatisch rekening houdt met deze wisselende omstandigheden. Hiervoor is een buitenvoeler noodzakelijk die op de juiste plaats wordt geïnstalleerd (sensor mag niet worden beïnvloed door zonnestralen). De meeste klimaatcomputers hebben deze mogelijkheid en zorgen er met speciale regelingen voor dat het klimaat voor de dieren optimaal blijft waardoor de dieren gezond blijven en de productie op niveau blijft.

Maximum ventilatie automatisch laten afstemmen

Door de maximum ventilatie automatisch te laten afstemmen op de buitentemperatuur, aantal dieren en diergewicht is de kans op tocht na een warme dag kleiner. Overdag zal bij een hogere buitentemperatuur de maximum ventilatie worden verhoogd terwijl bij afkoeling (’s avonds) deze juist wordt verlaagd.*

Automatische beïnvloeding op de bandbreedte door lage buitentemperatuur

Door een lage buitentemperatuur kan de bandbreedte automatisch worden verhoogd. *

Automatische beïnvloeding op de bandbreedte door hoge buitentemperatuur

Tijdens een warme dag kan de bandbreedte automatisch worden verhoogd waardoor de ventilatie bij een dalende buitentemperatuur sneller zal verminderen. Hierdoor wordt tocht op de dieren voorkomen bij snelle afkoeling. **

Automatisch verhogen streefwaarde stal bij een hogere buitentemperatuur

Tijdens een warme dag kan de streefwaarde stal automatisch worden verhoogd waardoor de ventilatie bij een dalende buitentemperatuur sneller zal verminderen. Hierdoor wordt tocht op de dieren voorkomen bij snelle afkoeling. **

Automatisch verhogen en verlagen van de onderdruk

Bij hogere buitentemperaturen mag de luchtsnelheid van de binnenkomende lucht lager zijn dan bij lage buitentemperaturen. Veel klimaatcomputers hebben de mogelijkheid om dit automatisch te regelen d.m.v. een onderdrukregeling. De gewenste onderdruk mag met 0,1 pascal worden verhoogd per °C daling van buitentemperatuur lager dan 15°C .

Automatisch regelen van de luchtinlaatventielen

Door middel van een zomer- en winterregeling of het gebruik van speciale inlaatventielen die bij een kleine opening een optimale luchtstroming hebben.

* Beide regelingen hebben een vergelijkbaar resultaat. Afhankelijk van het merk en type klimaatcomputer kan een keuze worden gemaakt tussen beïnvloeding op de bandbreedte of op maximum ventilatie.

** Beide regelingen hebben een vergelijkbaar resultaat. Afhankelijk van het merk en type klimaatcomputer kan een keuze worden gemaakt tussen beïnvloeding op de bandbreedte of streefwaarde stal.

De Heus kan met zijn specialistische kennis ervoor zorgen dat de klimaatcomputer optimaal is ingesteld. Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact met ons op of vraag je eigen adviseur.

Contactgegevens legpluimveeteam
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

Wil je meer weten over het optimaliseren van het klimaat in een pluimveestal? Neem dan contact met me op.