7 tips om optimaal te ventileren in de winter

Rens van Berkel

(Klimaat)specialist vleespluimvee

19 januari 2020
-
2 minuten

In de winter is het goed instellen van het klimaat altijd een uitdaging. Binnenkomende buitenlucht is koud en kan leiden tot tocht. Tocht is schadelijk voor de gezondheid van de dieren. Bij legdieren leidt dit tot ziekte en uitval door bijvoorbeeld E. coli. Bij vleeskuikens en kalkoenen zijn uitval en afkeur door bijvoorbeeld E. coli en ORT het gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk om in de winter op de juiste manier te ventileren.

7 ventilatie-tips:

 1. Bij leghennenstallen waar geen luchtbeweging over het strooisel plaatsvindt tussen de volières, kan het plaatsen van mengventilatoren een oplossing zijn om vochtig strooisel te voorkomen
 2. Zorg voor zo min mogelijk lekkages, zoals bij niet werkende ventilatoren, grote inlaatventielen en putten voor mestbanden. Deze kunnen namelijk nat strooisel veroorzaken dat van invloed is op de productieresultaten
 3. Zorg ervoor dat de minimumventilatie zo is ingesteld dat de luchtkwaliteit goed is en de ventilator nog voldoende kracht heeft om de gewenste onderdruk op te bouwen
 4. Sluit inlaatventielen gedeeltelijk voor voldoende worp. De opening dient minimaal 2 tot 3 centimeter te zijn.
 5. Pas op met het beluchten van de mestband met te lage temperaturen. Koude lucht onder de dieren terwijl deze op stok zitten kan veel problemen veroorzaken
 6. Zorg dat filters van warmtewisselaars schoon zijn. Hierdoor is het rendement hoger en zal binnenkomende lucht beter opgewarmd worden
 7. Met klimaatcomputers zijn er vaak drie mogelijkheden om de kans op tocht te verkleinen:
  1. Verlengen van de bandbreedte (ook wel regelgebied genoemd). De temperatuur moet meer stijgen voordat de ventilatie naar zijn maximum gaat
  2. Verlaging van de maximumventilatie. Bij een stijging van de staltemperatuur gaat de ventilatie geleidelijk omhoog naar een maximum. Dit maximum kan minder hoog worden ingesteld. Het gevolg is een comfortabeler stalklimaat
  3. Verhoging van de ingestelde temperatuur. Door het verhogen van de ingestelde temperatuur moet het eerst warmer worden voordat er meer wordt geventileerd. Er komt dan bij een hogere staltemperatuur minder koude lucht binnen. Deze oplossing is niet altijd afdoende. In eerste instantie komt er inderdaad minder koude lucht in de stal. Bij nog hogere temperaturen komt alsnog veel koude lucht binnen. Veel klimaatcomputers hebben de mogelijkheid om dit automatisch te regelen. Er dient dan wel een buitentemperatuursensor aangesloten te zijn die op een juiste positie is geplaatst (sensor mag niet worden beïnvloed door zonnestralen)

Vrijblijvend jouw klimaat laten checken

De Heus kan met haar specialistische kennis en meetapparatuur het klimaat in beeld brengen en een advies geven over verbeterpunten. Interesse? Vraag vrijblijvend een klimaatcheck aan!

Over de auteur

Rens van Berkel

(Klimaat)specialist vleespluimvee