Onze ervaring met de bestrijding van salmonella java en infantis

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

09 april 2020
-
3 minuten

Maak een doordacht plan! Er is helaas geen standaard plan dat eenvoudig voor elk bedrijf gekopieerd kan worden. Het is daarom van belang om samen met de dierenarts en bedrijfsadviseur een doordacht plan met een realistische planning op te stellen. Daarbij moeten alle werkzaamheden correct gedaan kunnen worden en moet er dus ook ruimte zijn om na een positieve uitslag alsnog een extra reiniging of ontsmetting te doen. Planning is dus heel belangrijk. Een grondige aanpak geeft de grootste kans op succes. Salmonellabestrijding is met recht een kwestie van lange adem. De aanhouder wint!

Snelle vaststelling

De Heus werkt samen met een onafhankelijk laboratorium. Op die manier kunnen we binnen vier werkdagen, vanaf ontvangst van de monsters, een uitslag geven. Besmette plaatsen kunnen zo snel getraceerd worden en er kan aan de hand van het tijdstip van besmetting een indicatie van de vermoedelijke bron vastgesteld worden.

Snel handelen geeft de beste resultaten

Snel handelen is belangrijk

De afgelopen jaren is gebleken dat snel handelen de beste resultaten oplevert. Dus mocht je bedrijf voor de eerste keer besmet raken, pak dit dan zeer serieus aan en zet alle middelen in om de besmetting zo snel mogelijk van het bedrijf te krijgen. Bedrijven die dit doen zijn meestal op korte termijn weer vrij van deze hardnekkige bacterie. Vlees dat positief is gebleken, op welke Salmonellasoort dan ook, mag niet in de bereidingen worden gebruikt. Mocht dit wel het geval zijn, dan komt er een recall met alle financiële gevolgen van dien.

Op de goede weg

Nederland en België hebben helaas nog steeds te veel besmette koppels. En de trend was de laatste jaren niet goed. Maar mede door de verhoogde aandacht voor het Salmonellavraagstuk zien we de laatste tijd een sterke daling van het aantal besmette koppels. Toch betekent dit zeker niet dat we er al zijn. Overleg daarom met jouw adviseur en stel gezamenlijk een plan van aanpak op binnen de mogelijkheden die je hebt en houd je daaraan. Resultaten uit het verleden geven hier ook geen garantie voor de toekomst, maar er wordt wel terrein gewonnen.

 

Over de auteur

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee