Nieuwe voerconcept: Rosé Ad Lib

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose

22 december 2023
-
5 minuten

De afgelopen zomer heeft zich een opmerkelijke verandering voorgedaan in de voeding van rosékalveren. Steeds meer kalverhouders zijn overgestapt van de traditionele snijmais naar een combinatie van stro en meel, beide in onbeperkte hoeveelheden aangeboden. Deze opvallende verschuiving is te danken aan de introductie van het nieuwe voerconcept Rosé Ad Lib, een initiatief dat niet alleen kosteneffectief blijkt te zijn, maar ook aanzienlijke voordelen biedt voor de groei en gezondheid van de kalveren.

Schot in de roos

Het ontstaan van de nieuwe voerstrategie was naar aanleiding van een klant die op zoek was naar een eenvoudige methode om een klein koppel kalveren bij te voeren. De keuze viel op voeren met meel en stro. Na het verrassende succes van deze aanpak, waarbij zelfs de minder gezonde kalveren een indrukwekkende groei vertoonden, besloot De Heus deze voerstrategie op meer bedrijven toe te passen. Dit bleek een schot in de roos; de nieuwe aanpak heeft geleid tot een opmerkelijke toename van het aantal rosébedrijven dat deze voerstrategie omarmt.

Economisch voordeel en gezondere groei

De voortdurende stijging van de prijzen en de variabele kwaliteit van snijmais in de recente jaren vormen de belangrijke basis voor het succes. Tarwestro en meel zijn voordelige ingrediënten en bovendien constant van kwaliteit. Een grondige doorrekening van het voerpakket toonde een kostenvoordeel van circa 7% vergeleken van het traditionele mais- en brokrantsoen. Het nieuwe rantsoen is eenvoudig van opzet. Gehakseld stro wordt aangekocht, silo’s worden gevuld met meel en beide componenten worden onbeperkt (Ad Lib.), maar gescheiden, aan de kalveren aangeboden.

Deze scheiding is van cruciaal belang, aangezien kalveren zelf moeten kunnen kiezen wat ze eten. Dit heeft niet alleen geleid tot een verbeterde voeropname, maar ook tot een opvallende gezondheidswinst bij de onderste regionen van de koppel. Het stro zorgt ervoor dat de kalveren blijven herkauwen, wat resulteert in een hogere pens-pH en een snellere hersteltijd tijdens ziekteperioden. In een snijmaisrantsoen bepalen we de nutriënten aan de hand van het gemiddelde kalf. Een ondereindkalf zal dus altijd moeite houden met het gemiddelde rantsoen.

Voeren in de praktijk

Met Rosé Ad Lib kunnen voertijden flexibeler worden ingedeeld. Het is daardoor mogelijk om vooruit te plannen en meerdere dagen vooraf te voeren. Droge producten, zoals meel en stro behouden bovendien hun frisheid en smaak langer voor het voerhek dan mais. Er zijn ook enkele nadelen aan het voeren van meel. Het aanschuiven vraagt wat meer inspanning en het stro geeft wat meer stof bij het voeren.

Overstappen?

De aanpak van onbeperkte, afzonderlijke verstrekking van stro en meel is uniek in de markt. Rosé Ad Lib is een passende voermethode voor veel kalverbedrijven. Voor kalverhouders die overgestapt zijn maar zelf mais willen blijven verbouwen denkt De Heus graag mee in afname van de mais, zodat rosékalverhouders toch mais kunnen blijven telen. Je adviseur bespreekt graag of deze oplossing geschikt is voor jouw bedrijfsvoering.

 

Meer weten?

Wil je nog meer weten over het nieuwe voerconcept Rosé Ad Lib? Klik dan hier en lees meer.

Rosé Ad Lib

Contact Edwin van Werven

Wil je meer informatie over Rose Ad Lib. of heb je vragen? Neem dan contact op met Edwin van Werven.

Over de auteur

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose