Maatschap speelt in op trends in afzetmarkt

Henk Manting

Verkoopleider vleespluimvee Noor Nederland / Duitsland

27 oktober 2021
-
4 minuten

Het bedrijf van de maatschap Martens (akkerbouw en vleeskuikens) is klaar voor de toekomst. Op drie locaties worden vleeskuikens gehouden, voor een groot deel volgens het Beter Leven-concept. De hele familie is enthousiast over dit concept.

Het gesprek met de familie Martens vindt plaats op de dag dat de laatste supermarktketen (Boni) laat weten volledig over te schakelen op kip met 1 Beter Leven-ster als minimale standaard voor zijn vers kipassortiment. Dat komt bij de familie Martens bepaald niet als verrassing. “Wij zagen dat al eerder aankomen en hebben op tijd ingespeeld op die tendens in de markt”, zegt Bart. “Naar volle tevredenheid overigens.” Zijn moeder Jannie is mogelijk nog enthousiaster: “De kuikens hebben een mooi leven en de boer ook.”

Het hele gezin is aangeschoven. Vader Harrie, moeder Jannie, hun twee zonen Bart en Harm-Jan en schoondochter Truus, de vrouw van Bart. Samen vormen ze een maatschap.

Het bedrijf heeft twee takken: akkerbouw en vleeskuikens. De kuikenstallen staan op drie locaties. In Nieuwediep staan drie nieuwe stallen met totaal 65.000 Beter Leven-kuikens (1 ster). De bedrijfslocatie in Musselkanaal – 3 stallen, 56.000 dieren, LGK-concept - wordt door Bart en Truus gerund. Harm-Jan en Silvia zijn verantwoordelijk voor de stal in Gasselternijveen (1 stal, 17.000 kuikens, LGK-concept).

Het bedrijf

Harrie (69) en Jannie (69) Martens hebben samen met hun zonen Bart (41) en Harm-Jan (35) een bedrijf met akkerbouw en vleeskuikens.


Hun schoondochters Truus (vrouw van Bart, 41) en Silvia (vrouw van Harm-Jan, 36) zijn actief bij de maatschap betrokken.

De maatschap werkt vanuit drie locaties: Nieuwediep, Musselkanaal en Gasseltenijveen.

Kerngegevens bedrijf

  • Ruim 200 hectare akkerbouw
  • 138.000 vleeskuikens
  • 7 stallen op drie locaties
  • Concepten: LGK en Beter Leven (1 ster)
  • Afzet via pluimveeslachterij
  • Storteboom aan Jumbo en Aldi
  • Technisch resultaat over de afgelopen 2 jaar bij de Beter Levenkuikens: 2.481 gram, voederconversie 1.956 en 1,4% uitval 

Stapsgewijze modernisering

Ook specialist Henk Manting van De Heus zit aan tafel. Hij komt hier al vele jaren met plezier. “De markt verandert en deze familie speelt daar actief op in. Dit bedrijf is jaar in, jaar uit, gegroeid in omvang en stapsgewijs gemoderniseerd. Het ondernemerschap straalt ervan af. Dit bedrijf is klaar voor de toekomst.”

Werken vanuit drie locaties, dat moet lastig zijn. Het tegendeel is waar, zegt Bart. “Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen locatie. Dat werkt uitstekend.” Zijn vrouw Truus vult aan: “Wij zijn kapitein op ons eigen schip en nemen onze eigen beslissingen.” Toch werken ze ook intensief samen. “Elke ochtend zitten we hier samen aan de koffie en nemen de zaken door. Als kuikens moeten worden geleverd en de stal moet worden schoongemaakt, doen we dat met z’n allen.”

Het gesprek gaat al gauw over de afzetconcepten. In de nieuwe stallen op de locatie in Nieuwediep scharrelen Beter Leven-kuikens. Dat werkt heel anders dan in de tijd dat zij nog reguliere kuikens leverden. De dieren zijn levendiger, gezonder en sterker. Het gebruik van antibiotica staat op nul. Harm-Jan: “Reguliere kuikens zijn topsporters en erg gevoelig voor blessures. Deze dieren kunnen tegen een stootje.” Zijn broer Bart die vooral actief is in een akkerbouwtak: “Deze kuikens leveren ons minder stress op. En ook minder arbeid. Je hoeft er niet doorlopend bovenop te zitten. 

Wij zijn kapitein op ons eigen schip en nemen onze eigen beslissingen

Bovengemiddelde resultaten

De technische resultaten zijn prima. Als het gaat om bijvoorbeeld voederconversie en uitvalpercentage presteert de maatschap bovengemiddeld. De maximale bezetting is 25 kilo per vierkante meter, inclusief uitloop. Elke ronde is het een uitdaging om dit niet te overschrijden. De maatschap voert overigens naast krachtvoeders graan van eigen teelt. Dat drukt de post voerkosten. Bovendien kan zo de samenstelling van het voer, afhankelijk van de leeftijd van de kuikens, makkelijker worden gestuurd. “Dat past ook goed bij de kringloopgedachte van de overheid”, zegt Jannie met een glimlach.

Als het gaat om het beleid heeft de familie een grote wens. De huidige normen zijn dermate scherp dat de eigen grond niet bemest kan worden met kuikenmest. De hoeveelheid uit te rijden mest is te gering om nog te kunnen verspreiden. “En dus voeren we varkensmest aan en brengen onze eigen mest naar een vergistingsinstallatie. Hoezo meer kringloop denk ik dan.”, zegt Bart.

Het plan is om de komende jaren ook Beter Leven-kuikens te houden in de stallen op de andere locaties. Nu zitten daar nog LGK-kuikens. Harm-Jan: “Daarvoor moet de stallen nog wel worden aangepast, bijvoorbeeld met een overdekte uitloop want dat is een belangrijk criterium van het concept. De vergunning is ingediend en ik verwacht op korte termijn positief bericht van de gemeente. Volgens de milieuvergunning kan ik tegelijkertijd uitbreiden van 17.000 naar 28.000 dieren.”

Over de auteur

Henk Manting

Verkoopleider vleespluimvee Noor Nederland / Duitsland

Wil je meer weten over dit bedrijf of over de afzetmogelijkheden van vleeskuikens? Neem dan contact met me op.