Jonge pluimveespecialisten optimistisch over toekomst

Erik de Groot

Specialist vleeskuikens

18 januari 2018
-
3 minuten

Drie jonge vleespluimveespecialisten van De Heus, die thuis ook een pluimveebedrijf hebben, geven hun visie op de Nederlandse vleespluimveesector. Waar ze het in ieder geval over eens zijn is hun vertrouwen in de toekomst.

Positief

In het gesprek met de drie vleespluimveespecialisten Mart Coolen, Erik de Groot en Louis Vanhaecke, blijkt dat zij positief gestemd zijn over de ontwikkeling van de toekomstige wereldwijde vleespluimveemarkt. “De consumptie van pluimveevlees blijft groeien. Het is gezond, relatief goedkoop en heeft een lage ecologische footprint”, zegt Vanhaecke, die in Oostrozebeke (België) woont en actief is op het ouderlijk bedrijf met 370.000 vleeskuikens. Sinds november werkt hij als pluimveespecialist is West- en Oost-Vlaanderen. Hij gaat de uitdaging aan om de positie van De Heus in deze regio verder te versterken en uit te bouwen.

Erik de Groot zit in een maatschap met zijn ouders in een bedrijf met 320.000 vleeskuikens in het Groningse Kiel- Windeweer. “Door de productierechten is de productie (en opbrengstprijs) van kip in Nederland redelijk stabiel. Wel krijgen we meer concurrentie van de stijgende pluimveevleesproductie in Oost-Europa”, zegt De Groot. Samen met andere pluimveespecialisten werkt hij met veel plezier in de sector en is hij er ook een beetje trots op.

De ouders van Mart Coolen hebben een VOF met 180.000 vleeskuikens in het Limburgse Helden en voeren al vanaf 1999 van De Heus. Coolen verwacht dat de pluimveevleesmarkt door de grote vraag gemiddeld wel goed blijft. “ Lastiger vind ik de grillen van de overheid in regelgeving”, zegt Coolen. “De invloed van regelgeving op vleeskuikenbedrijven is erg groot en weinig voorspelbaar.”

Contacten in de hele keten

Volgens Coolen kan De Heus dankzij hun kuikenplanning heel snel schakelen naar nieuwe concepten en producten op basis van de veranderende marktvraag. “Een voorbeeld is de Kip van Morgen. Omdat De Heus bij alle schakels in de keten betrokken is, kunnen we snel inspelen op wensen van de consument.” De Groot vult aan: “In bijna elk vleespluimveeconcept speelt De Heus een rol. Ook beschikt ze over veel marktinformatie, wat in de afzet voordelen kan opleveren voor pluimveehouders.”

De Groot haalt het voorbeeld van McDonald’s aan, die bezig is met het uitfaseren van een aantal voor mensen belangrijke antibiotica. “Vanaf 1 januari 2018 willen ze twee typen antibiotica verbieden in de productie van hun kipproducten: fluorquinolonen en macroliden. De Heus is de partij die samen met slachters en retail op korte termijn aan de vraag van McDonald’s kan voldoen”, zegt De Groot. Hij verwacht dat het aantal vleespluimveeconcepten in West-Europa verder zal toenemen. “Op die manier kunnen wij ons onderscheiden van de bulkmarkt vanuit Oost-Europa, waar de kostprijs een stuk lager is dan hier in West-Europa.”

Reguliere vleeskuikens

De eigen bedrijven van de specialisten richten zich op de productie van reguliere vleeskuikens, vooral voor de Noordwest- Europese exportmarkt. De strategie van Coolen is om zo probleemloos mogelijk rondes te draaien. “We streven naar gezonde kuikens die weinig trammelant geven”, zegt Coolen, die de focus legt op het welzijn van de vleeskuikens. “We zitten in een pluimveedicht gebied met een hoge infectiedruk. Het is dan belangrijk om de kuikens gezond te houden.” Daar liggen volgens Coolen misschien ook mogelijkheden om te digitaliseren. “Er wordt steeds meer digitaal vastgelegd en gemeten. Dit zorgt ervoor dat er erg snel verbanden gelegd kunnen worden. Dit helpt De Heus en de pluimveehouder in het verbeteren van de resultaten. Ook kan de oorzaak van problemen sneller gevonden worden en opgelost.”

Met Smart Farm Assistant kun je voorspellingen doen om technische resultaten te verbeteren

De Groot voert 1,5 jaar van De Heus en is tevreden over de resultaten op hun pluimveebedrijf. “We streven ernaar antibioticavrij te produceren. Daarbij proberen we een lage voederconversie te behalen en combineren we een laag voerverbruik met een hoog aflevergewicht. Hoewel de voederconversie op het hele bedrijf nagenoeg gelijk is, schommelt het nog wel wat per ronde en per koppel”, zegt De Groot. Vanhaecke is vooral erg tevreden over het strooisel van De Heus. “Het is veel droger en dat maakt in de winter veel verschil. We zien minder coccidiose en voetzoollaesies en dat verlaagt de uitval.”

Beleving consument

De jaarlijkse pluimveevlees consumptie in Nederland is met ruim 22 kilo per hoofd van de bevolking erg stabiel. “Pluimveevlees past in ieder dieet en is niet aan een religie gebonden”, stelt De Groot, die ziet dat consumenten bewuster gaan kiezen voor voedsel. “De beleving gaat een steeds grotere rol spelen.” Belangrijk is dan om voedselveiligheidschandalen, zoals de fipronil-affaire te voorkomen, omdat deze schadelijk zijn voor de gehele pluimveesector.

“Er worden ook steeds meer vragen gesteld over de omgang met dieren, zoals het laden en lossen van kuikens”, zegt Vanhaecke. “Het antwoord is diervriendelijker werken en voortdurend bezig zijn met het positief beïnvloeden van de publieke opinie.” De Groot haakt hierop in: “Het is belangrijk om met betrouwbare partners te werken om het risico op fouten in het productieproces zo klein mogelijk te maken.” Coolen werkt bij De Heus ook aan verbetering van het management bij klanten van collega’s, want: “Goed draaiende bedrijven met weinig problemen zijn altijd het mooiste visitekaartje”, meent Coolen.

Over de auteur

Erik de Groot

Specialist vleeskuikens