Houd de wormen in jouw stal goed in de smiezen!

Richard Bos

Specialist legpluimvee

24 april 2019
-
3 minuten

Bijna alle pluimveehouders met leghennen of ouderdieren hebben er mee te maken: wormen. Wormen hoeven geen groot probleem te zijn, maar het is wel zaak om ze tijdig en correct te signaleren en maatregelen te nemen.

Soorten wormen

Voor de pluimveesector zijn er een aantal wormen van belang. De soorten zijn soms makkelijk en soms minder makkelijk te zien. De ene soort heeft ook meer effect op de productie dan de ander (figuur 1).

Schade door wormen

Over het algemeen valt de schade veroorzaakt door wormen mee. Alleen bij ernstige besmettingen zien we echte problemen. Uitzonderingen hierop zijn haarwormen en in iets mindere mate lintwormen. De reden hiervoor is dat deze wormen, in tegenstelling tot de kleine en grote spoelworm, niet alleen voedingstoffen gebruiken, maar ook schade veroorzaken aan de darmwand. De kleine spoelworm is daarnaast nog van belang als tussengastheer van de parasiet Histomonas (blackhead). Indien deze parasiet een probleem vormt, is het van extra belang de kleine spoelworm te bestrijden.

figuur 1: Overzicht van de meest voorkomende wormsoorten bij pluimvee

Hoe herken je haarwormen?

Haarwormen veroorzaken schade aan de darmwand waardoor de opname van voedingsstoffen wordt beperkt. We zien in besmette koppels vaak lichter gekleurde kammen, iets verhoogde uitval, productiedalingen en het lichter worden van de dooierkleur. Dit zijn dus signalen om het koppel te laten controleren op de aanwezigheid van deze worm.

Ontwormen

Er zijn verschillende ontwormingschema’s mogelijk. Neem hiervoor contact op met je dierenarts of adviseur. Het is van belang om te weten welke wormen een probleem vormen op het bedrijf. Dit bepaalt namelijk de tussentijd van de ontwormingskuren. De verschillende wormen variëren in cyclusduur. Ofwel de tijd die het duurt om van ei tot volwassen worm uit te groeien en weer eieren te produceren.

Over de auteur

Richard Bos

Specialist legpluimvee

Neem contact op met mij of een van mijn collega's als je meer wilt weten over dit onderwerp.