Hogere speenleeftijd ook voor jouw bedrijf gunstig?

Ronald Tibbe

Verkoopleider Varkens

07 juli 2023
-
5 minuten

Als zeugenhouder streef je naar een probleemloze opfok met maximale resultaten; zoveel mogelijk biggen met een zo hoog mogelijke worpindex. Maar het kan ook anders. Het ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar door de speenleeftijd te verhogen naar vier of vijf weken kun je ook maximale resultaten behalen.

Knelpunt is beperkt aantal kraamhokken

Veel zeugenhouders zien op zich wel de voordelen van later spenen. Het liefst zouden ze op vier weken spenen, maar door een beperkt aantal kraamhokken spenen ze toch op drie weken. Als je later zou gaan spenen, kun je namelijk minder zeugen houden, neemt de worpindex af en dus ook het totaal aantal biggen. Het ligt voor deze zeugenhouders daarom niet voor de hand om de speenleeftijd te verhogen. Maar schijn bedriegt.

Voordelen van later spenen voor de biggen

Later spenen brengt veel voordelen met zich mee. Zo heb je op de eerste plaats minder biggenplaatsen nodig. Daarnaast groeien de biggen ook harder en worden ze sterker doordat ze in de kraamstal al meer vast voer opnemen. Dit heeft bovendien tot gevolg dat ze na het spenen een betere doorstart hebben en er van een speendip eigenlijk geen sprake is. De vleesvarkenshouder is er vervolgens ook blij mee, want hij krijgt sterke biggen aangeleverd.

Beter herstel van de zeug

Voor de zeugen heeft later spenen ook voordelen, want zo krijgen de zeugen meer tijd om te herstellen. Bovendien is de baarmoeder na drie weken nog maar net hersteld. Wanneer je later gaat spenen zal dat de vruchtbaarheid ten goede komen, doordat er meer en betere eicellen aangemaakt worden.

Niet alleen focussen op worpindex

In de praktijk blijkt dat je met een hogere speenleeftijd weliswaar minder zeugen kunt houden en een lagere worpindex krijgt, maar dat het aantal afgeleverde kwaliteitsbiggen per zeug per jaar iets toeneemt. Bovendien gaat het er helemaal niet om hoeveel biggen er geboren worden, maar hoeveel kwalitatief goede biggen je aan de vleesvarkenshouder kunt leveren. In eerste instantie zal ook niet overal de uitval omlaag gaan, maar de weerstand van de biggen zal toenemen en bovendien vergen deze oudere en zwaarder gespeende biggen vaak minder extra zorg en dat scheelt dus arbeid.

Voordelen van later spenen

  • Sterkere biggen
  • Biggen eten meer vast voer
  • Vlottere doorstart na het spenen
  • Beter herstel van de zeug
  • Zeug produceert meer/betere
  • eicellen
  • Het werkt prettiger

Voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen

Alle technische en economische voordelen zorgen er samen voor dat de lagere worpindex ruimschoots goedgemaakt wordt. Het loont dus de moeite om eens te bekijken wat een hogere speenleeftijd op jouw bedrijf zou betekenen.

Bereken de optimale speenleeftijd voor jouw bedrijf

De Heus heeft zelf ook een nauwkeurige rekenmodule ontwikkeld om de optimale speenleeftijd te berekenen. Daarbij worden heel veel variabelen van jouw bedrijf ingevoerd en wordt berekend wat de technische en economische gevolgen zijn van de verschillende speenleeftijden. Wil je deze berekening ook voor jouw bedrijf laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Over de auteur

Ronald Tibbe

Verkoopleider Varkens

Wil je meer informatie of contact opnemen? Stuur een e-mail.