Goede jeugdgroei zorgt voor vaars met hogere productie

12 april 2021
-
3 minuten

Bijna drie jaar geleden zijn we een samenwerking aangegaan met Alpuro Breeding waardoor we samen meer kwaliteit kunnen leveren op het gebied van kalveropfok. Deze samenwerking is bezegeld met het Kalf Garant-concept. Kalf Garant staat voor eenvoud, veiligheid en zekerheid en focust zich op de kalveren in de eerste levensfase. Dit is de fase waarin een kalf ook het meest efficiënt kan groeien.

Meetprogramma

Alpuro Breeding maakt al jaren gebruik van een eigen meetprogramma om de groei en ontwikkeling van kalveren te kunnen monitoren. Dit programma wordt door de kalverspecialisten gebruikt door de borstomvang van verschillende groepen/leeftijden kalveren te meten tijdens hun bezoek aan melkveebedrijven.

Aan de hand van de leeftijd en borstomvang van een kalf wordt een inschatting gemaakt van hoe de groei is ten opzichte van een referentielijn. Je kunt dat vergelijken met de groeicurve voor baby’s op een consultatiebureau. De standaard groeicurve is een ijklijn die gebaseerd is op jarenlange metingen van kalveren bij klanten. Er kan nu een goede inschatting van de groei gemaakt worden door de puntenwolk van een koppel kalveren te vergelijken met deze ijklijn. Aan de hand daarvan kan met de veehouder besproken worden of en waar nog verbetering mogelijk is.

Onze klanten die inmiddels al geruime tijd deelnemen aan ons Kalf Garant concept zijn ronduit tevreden. Het is een praktisch gemakkelijk uitvoerbaar programma wat resultaat in de kalveropfok garandeert. Een eenvoudig voerschema voor zowel melkpoeder en onbeperkt krachtvoer resulteert in een hoge daggroei. Deze insteek zorgt eveneens voor een veilige opfok zonder problemen. De gezamenlijke aanpak en expertise van onze rundveespecialist en de Alpuro kalveropfokspecialist op die bedrijven zorgt voor de juiste aandacht bij de jonge dieren.

 

Nico Woudenberg, Commercieel Sectormanager Rundvee De Heus

Aan de hand van de groei van een kalf ten opzichte van de ijklijn, wordt vervolgens een inschatting gemaakt van het moment waarop deze als pink geïnsemineerd kan worden en dus zelf weer af kan kalven (ALVA). Hoe hoger de groei, hoe lager de mogelijke/verwachte ALVA.

 

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat elke 100 gram groei meer in de eerste levensfase 300 kilogram extra melk oplevert als vaars. Eigen onderzoek van Alpuro Breeding laat ook zien dat een hogere groei in de beginfase tot wel 700 liter meer melk als vaars leidt. De hogere groei die behaald wordt met het Kalf Garant concept bevestigt de goede basis voor de ontwikkeling van een goed presterende vaars.

Het is een praktisch concept en degelijk uitvoerbaar met een brok voor alle leeftijden. Vanaf een week leeftijd tot een half jaar voeren we de Kalf Garant brok. De kalveren vinden het smakelijk en nemen de brok goed op.

 

Ervaringen familie Vreugdenhil, Veendam

Aandacht bepaalt het succes van de kalveropfok
Leendert en Arjanne Vreugdenhil melken ongeveer 140 melkkoeien in het Groningse Veendam. De veestapel van familie Vreugdenhil is van oorsprong MRIJ. Daarna is met Holstein ingekruist en later met Fleckvieh. Ze zijn gewend om sterke en gespierde kalveren te hebben. Arjanne neemt de zorg voor de kalveren op zich.

Geen diarree meer
Sinds een paar jaar volgen ze het Kalf Garant concept, waarbij ze FokTop melkpoeder en onbeperkt Kalf Garant brok voeren. De kalveren doen het hier heel goed op. Voorheen waren ze niet tevreden over de mest. Nu hebben ze niet eens elektrolyten meer in huis. Diarree komt gewoonweg niet meer voor. Dat zorgt voor veel meer werkplezier en voor meer groei.

Aandacht geven
Arjanne houdt niet van poespas: “Als het gewoon lekker loopt op deze eenvoudige manier, zie ik geen noodzaak om van alles te onderzoeken.” Om het gewoon lekker te laten lopen is aandacht wel cruciaal. Hygiëne en biest zijn volgens haar de allerbelangrijkste aandachtspunten. Als er een kalf geboren wordt, zijn ze er eigenlijk altijd bij. Zo zorgen ze ervoor dat het pasgeboren kalf altijd de nodige verzorging krijgt, in schoon stro ligt en zo snel mogelijk biest krijgt. Ook ’s nachts.

Schone speenflessen
De eerste twee weken zijn de kalveren individueel gehuisvest. De eerste week krijgen ze biest en transitiemelk en daarna via een speenfles FokTop melkpoeder. Ze kiezen bewust voor speenflessen vanwege de hygiëne. Daar blijft nooit melk in staan, zoals bij speenemmers wel eens voorkomt. De speenfles gaat ook nooit direct van het ene naar het andere kalf, maar wordt eerst schoongemaakt. De flessen en losse spenen worden daarnaast iedere week grondig gereinigd. Ook de verrijdbare kalverhokjes worden altijd goed schoongemaakt en blijven een paar dagen buiten staan voordat er weer een nieuw kalf in komt.

Optimale weerstand
Wanner ze twee weken oud zijn, komen de kalveren in groepjes bij de automaat, waar ze een melkschema volgen waarin op de top 1,36 kilogram melkpoeder per kalf per dag verstrekt wordt. Hier groeien ze hard van, maar dit kunnen ze alleen aan met een optimale weerstand. En daarvoor moet je dus altijd aandacht en focus hebben op hygiëne en biest. Dat bepaalt uiteindelijk het succes van de kalveropfok.