Goed weer geeft goede kuilen

12 oktober 2022
-
1 minuut

Het voorjaar van 2022 ging nat van start. Eind februari kwam het bemesten eindelijk op gang, waarna dat verder voorspoedig liep. Begin april viel er opnieuw regen, zodat het gras kon gaan groeien. In de tweede helft van april viel weinig tot geen regen en dat beperkte de grasgroei. Eind april is gestart met het kuilen van de eerste snede, maar de hoofdmoot van de voorjaarskuilen is gemaaid gedurende de eerste twee weken van mei.

De eerste snede van 2022 is met recht een goede te noemen. Gemiddeld bevat de eerste snede bij klanten van De Heus 962 VEM en 166 RE per kg DS. De hoge VEM-waarden komen met name voort uit een hoge verteringscoëfficiënt van 80% en een hoog suikergehalte 116 g per kg DS. Dit betekent dat er smakelijk ruwvoer ligt wat de koeien graag zullen opnemen. Het eiwitgehalte is daarentegen voor voorjaarskuilen wat aan de lage kant, wat vermoedelijk te wijten is aan een beperkte stikstofmineralisatie door het relatief droge voorjaar. Wel zijn er een heel aantal (zeer) snelle kuilen, met als gevolg gemiddeld slechts 233 g per kg DS ruwe celstof en een lage structuurwaarde.

Invloed van maaimoment

De invloed van het maaimoment zien we ook dit jaar sterk terug in de cijfers. Waar de eerste kuilen van april een verteringscoëfficiënt van de organische stof hebben van ± 83%, daalt de verteringscoëfficiënt naar ± 80% in de tweede week van mei. Hetzelfde patroon komt terug in het gemiddelde ruw eiwitgehalte. In dezelfde periode daalt het ruw eiwit van 189 g per kg DS naar 159 g per kg DS. Hoewel de latere kuilen minder ruw eiwit bevatten, zal het eiwit wel beter te benutten zijn. De hoeveelheid darmverteerbaar eiwit (SDVE) blijft constant tussen de 70,0 en 69,5 gram per kg DS. Het eiwit van de later gemaaide kuilen is relatief bestendiger en daarmee is de eiwitkwaliteit beter.

Het voeren

Over het algemeen zal er goed gemolken kunnen worden van de eerste snede. Kwalitatief zijn de kuilen niet te vergelijken met het afgelopen jaar. Wel zal er goed gekeken moeten worden naar producten om naast de eerste snede (met de hoge verteringscoëfficiënt) te voeren om tot een goede benutting te komen. Voor grasrantsoenen zal opmengen met een structuurrijkere tweede snede, zomerkuil of grof hooi een goede optie zijn om voldoende rust in de pens te houden en pensverzuring tegen te gaan. Voor maisrantsoenen is een goede benutting net zo belangrijk, maar zal dat eenvoudiger gaan vanwege het remmende effect van mais op passagesnelheid.

imageztnr.png