Goed inzicht in kostenstructuur essentieel

09 december 2020
-
3 minuten

De vleeskuikenhouderij kenmerkt zich door een hoge omzetsnelheid en een relatief hoge omzet ten opzichte van het geïnvesteerd vermogen. Sinds de corona-uitbraak is er een duidelijke kentering gekomen op vooral de reguliere vleeskuikenmarkt. Vleesprijzen zijn flink gezakt en de voerwinsten staan behoorlijk onder druk. Het is lang geleden dat we zo’n slechte tijd hebben meegemaakt. Om toch positieve resultaten te behalen, is het belangrijk dat je de juiste gegevens op een rijtje hebt.

Weet jij hoe je kostenstructuur eruitziet?

Het is bijvoorbeeld van belang dat je als pluimveehouder exact weet hoe je kostenstructuur in elkaar zit. De voerwinst is vrij gemakkelijk uit te rekenen, maar heb je wel een goed zicht op de toegerekende kosten? Dit zijn de kosten die gemaakt worden omdat er kuikens gehouden worden. Huisvestingskosten, arbeid, verzekeringen etc. horen daar dus niet bij. In de praktijk blijken er tussen de bedrijven grote verschillen te bestaan en er is ook nog een seizoensinvloed (verwarmingskosten).

De hoogte van de kosten; een voorbeeld

KWIN (Kwantitatieve Informatie Veehouderij) gaat uit van zo’n € 0,20 aan toegerekende kosten per afgeleverd kuiken bij reguliere vleeskuikens exclusief de pluimveerechten. Bij een leaseprijs van € 1,- per pluimveerecht komt daar nog zo’n € 0,05 bij. Dan zit je in totaal op € 0,25 per kuiken. Om het hele kostenplaatje in beeld te brengen, moeten daar de kosten van huisvesting, arbeid, verzekering, boekhouding en overige kosten nog bij. Bij conceptkippen ligt de kostenstructuur weer helemaal anders. Het is dus belangrijk om deze goed op het netvlies te hebben.

Hoe zit het bij concepten?

Per bedrijf zijn er dus aanmerkelijke verschillen. Als je deze eenmaal goed in beeld hebt, kun je aan de hand van diverse berekeningen bekijken wat voor jou het optimale scenario is. Bij de concepten ben je beperkt, omdat daar het speelveld door de gestelde eisen beperkt is. Maar ook hier kan bij een verschuiving van bezettingsdichtheid en leeftijd bij het laden ook wel degelijk een saldoverbetering gerealiseerd worden. Alles natuurlijk binnen de eisen van het concept.

Meer mogelijkheden bij reguliere houderij

Bij de reguliere houderij zijn er meer variabelen. De diverse slachterijen waar De Heus mee samenwerkt vragen allerlei gewichten. Dat varieert van grillerkuikens  (± 1.800 gram) tot zeer zware kuikens die opgedeeld worden. Door middel van een Excel-sheet kunnen allerlei scenario’s doorgerekend worden met verschillende aflevergewichten; niet uitladen, 1 of 2 keer uitladen, kosten van langere leegstand (bijvoorbeeld On Farm Hachting) etc. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de beschikbare netto oppervlakte, ventilatie en koelcapaciteit, milieuvergunning en het aanbod van arbeid.

Reken daarom samen met je bedrijfsadviseur een aantal scenario’s door en stem daar je bedrijfsstrategie op af om tot een optimaal saldo van je bedrijf te komen.

Vleespluimvee team