Gestructureerde aanpak biggenopfok loont

01 oktober 2020

Een aantal jaar geleden heeft de Europese Commissie besloten dat alle EU-lidstaten het gebruik van zinkoxide voor diergeneeskundig gebruik aan banden moeten leggen. In Nederland was het middel Gutal daarom al vanaf mei 2018 niet meer in gebruik. Vanaf 1 januari 2021 volgt België en vanaf juni 2022 geldt het verbod voor alle EU-lidstaten. Voor een succesvolle biggenopfok betekent dit dat alle stappen in die opfok extra goed uitgevoerd moeten worden. De Heus heeft daar inmiddels veel ervaring mee en de aanpak loont.

Totaalaanpak biggen heeft zich bewezen

Binnen De Heus is twee jaar geleden het programma Totaalaanpak Biggen ontwikkeld. Daarbij worden op gestructureerde wijze alle aspecten van de biggenopfok beoordeeld, van geboorte tot afleveren, en zo nodig aangepakt. Door zoveel mogelijk aspecten te meten en te vergelijken met andere bedrijven, kan in de meeste gevallen de vinger op de zere plek gelegd worden. Dat een probleemloos verlopende biggenopfok mogelijk is, bewijzen de vele tevreden klanten en ons eigen onderzoeksbedrijf de Elsenpas. Biggen met een hoge levensgroei en een goede gezondheid zijn het beste uitgangspunt voor goede prestaties in de mesterij.

Geboorteproces in de kraamstal

De biggenopfok begint in de kraamstal met het geboorteproces. Met de juiste voeding staat de zeug in de startblokken voor een vlot werpproces. Dit legt de basis voor vitale biggen met een hoog geboortegewicht, voldoende biestopname en een goede start van de melkproductie. Bedrijven waar dit goed loopt hebben veelal ook weinig doodgeboren biggen.

Goede voeropname in de kraamafdeling

Vervolgens willen we een goede voeropname van de biggen in de kraamafdeling voor een goede ontwikkeling van maag en darmen en het leren verteren van vast voer. Geboorte-diarree mag daarom niet of nauwelijks voorkomen. Meestal kan dit naar tevredenheid met veterinaire maatregelen opgelost worden. Het eindresultaat bij spenen is dan een gezond en robuust big dat gewend is aan vast voer. Voor al deze onderdelen bestaan er binnen De Heus modules om de situatie op je eigen bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Zo spoor je gemakkelijk op waar de zwakke plekken liggen.

Goede voeropname gespeende biggen

Ook bij het spenen is een goede start van de voeropname belangrijk. Een goede start is hier meer dan het halve werk. We willen voldoende voeropname voor elk individueel big vanaf de eerste dag. Op veel bedrijven is het daarvoor nodig de eerste dagen een extra voer- en/of drinkbak te plaatsen. Ook het microklimaat ter hoogte van de biggen moet aangenaam zijn. Als de biggen na het spenen meteen voer beginnen op te nemen, is hun algehele weerstand automatisch beter. Bij een goede voeropname voor en ook na het spenen is speendiarree goeddeels te voorkomen.

Voorkomen van hoest

Vanaf vijf tot zeven weken neemt de passieve immuniteit voor veel ziektes af, waardoor we op een aantal bedrijven hoest zien opkomen. Op bedrijven waar dit voorkomt, vind je onder ander griep die al in de kraamstal begint. Hoest is ongewenst en heeft een negatieve invloed op het functioneren van maag en darm. Daarom moet ook dit probleem opgelost worden. Op bedrijven met hoest na het spenen zie je niet alleen meer problemen met slijters en hersenvliesontsteking, maar ook met oornecrose, leidend tot extra gebruik van antibiotica. Ook voor al deze onderdelen heeft De Heus modules om de situatie op jouw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven.

Structurele aanpak kost tijd

Door alle stapjes in de biggen opfok te optimaliseren en de juiste voeders in te zetten, is het mogelijk om zonder toepassing van extra zink en met een minimale hoeveelheid antibiotica een prima groei van biggen te verkrijgen en uniforme koppels af te leveren. Het doorlopen van alle onderdelen van de Totaalaanpak Biggen is niet altijd nodig. Toch is het inventariseren en verbeteren van de biggen opfok op jouw bedrijf niet een project van weken maar meestal van maanden of een half jaar.


Gerelateerde onderwerpen: