Onze gestructureerde aanpak van de biggenopfok levert echt wat op

01 januari 2022
-
3 minuten

Voor een succesvolle biggenopfok is het belangrijk om alle stappen in de opfok goed uit te voeren. We hebben daarom met onze biggenspecialisten en varkensdierenarts de Premium Totaalaanpak Biggen ontwikkeld. Voor veel problemen is er namelijk niet 'even snel' een oplossing. Die problemen moet je structureel aanpakken. We hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met onze Premium Totaalaanpak en de zeugenhouders die ermee werken zijn er erg over te spreken.

Totaalaanpak zorgt voor kwaliteitsbiggen

Met de Premium Totaalaanpak Biggen worden op gestructureerde wijze alle aspecten van de biggenopfok beoordeeld, van geboorte tot afleveren, en zo nodig aangepakt. Door zoveel mogelijk aspecten te meten en te vergelijken met andere bedrijven, kan in de meeste gevallen de vinger op de zere plek gelegd worden. Dat een probleemloos verlopende biggenopfok mogelijk is, bewijzen de vele tevreden klanten en ons eigen onderzoeksbedrijf de Elsenpas. Kwaliteitsbiggen met een hoge levensgroei en een goede gezondheid zijn het beste uitgangspunt voor goede prestaties in de mesterij.

Hoe werkt het?

Om te beginnen worden alle stappen in de biggenopfok samen met onze specialisten en/of dierenarts in kaart gebracht. Tijdens de eerste screening wordt gekeken bij welk onderdeel waarschijnlijk het grootste probleem zit. Daar wordt dan verder naar gekeken, door mogelijke checklists af te werken, of metingen te doen, zodat duidelijk wordt hoe het er precies voor staat en hoe het verbeterd zou kunnen worden. Vervolgens worden de verbetering doorgevoerd, net zo lang tot het probleem opgelost is. Daarna worden mogelijke andere problemen een voor een aangepakt.

Geboorteproces in de kraamstal

De biggenopfok begint in de kraamstal met het geboorteproces. Met de juiste voeding staat de zeug in de startblokken voor een vlot werpproces. Dit legt de basis voor vitale biggen met een hoog geboortegewicht, voldoende biestopname en een goede start van de melkproductie. Bedrijven waar dit goed loopt hebben veelal ook weinig doodgeboren biggen.

Goede voeropname in de kraamafdeling

Vervolgens willen we een goede voeropname van de biggen in de kraamafdeling voor een goede ontwikkeling van maag en darmen en het leren verteren van vast voer. Geboorte-diarree mag daarom niet of nauwelijks voorkomen. Meestal kan dit naar tevredenheid met het juiste zeugenvoer en indien nodig (na overleg met de dierenarts) veterinaire maatregelen opgelost worden. Het eindresultaat bij spenen is dan een gezond en robuust big dat gewend is aan vast voer. Voor al deze onderdelen bestaan er binnen De Heus modules om de situatie op je eigen bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Zo spoor je gemakkelijk op waar de zwakke plekken liggen.

Voor veel problemen is niet 'even snel' een oplossing, daarvoor is echt een structurele aanpak nodig.

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

Weten wat de Premium Totaalaanpak op jouw bedrijf kan betekenen?

 

Goede voeropname gespeende biggen

Ook bij het spenen is een goede start van de voeropname belangrijk. Een goede start is hier meer dan het halve werk. We willen voldoende voeropname voor elk individueel big vanaf de eerste dag. Op veel bedrijven is het daarvoor nodig de eerste dagen een extra voer- en/of drinkbak te plaatsen. Ook het microklimaat ter hoogte van de biggen moet aangenaam zijn. Als de biggen na het spenen meteen voer beginnen op te nemen, is hun algehele weerstand automatisch beter. Bij een goede voeropname voor en ook na het spenen is speendiarree goeddeels te voorkomen.

Voorkomen van hoest

Vanaf vijf tot zeven weken neemt de passieve immuniteit voor veel ziektes af, waardoor we op een aantal bedrijven hoest zien opkomen. Op bedrijven waar dit voorkomt, vind je onder ander griep die al in de kraamstal begint. Hoest is ongewenst en heeft een negatieve invloed op het functioneren van maag en darm. Wanneer dit op een bedrijf speelt, dan moet dit probleem opgelost worden. Op bedrijven met hoest na het spenen zie je niet alleen meer problemen met slijters en hersenvliesontsteking, maar ook met oornecrose, leidend tot extra gebruik van antibiotica. 

Structurele aanpak kost tijd

Door alle stapjes in de biggen opfok te optimaliseren en de juiste voeders in te zetten, is het mogelijk om een prima groei van biggen te verkrijgen en uniforme koppels af te leveren. Het doorlopen van alle onderdelen van de Totaalaanpak Biggen is niet altijd nodig. Toch is het inventariseren en verbeteren van de biggen opfok op jouw bedrijf niet een project van weken maar meestal van maanden of een half jaar.

Resultaten De Elsenpas 2021

De Elsenpas is een onderzoekscentrum van De Heus. Het is niet alleen een onderzoekscentrum, maar ook een gangbaar varkensbedrijf met 230 zeugen en 900 vleesvarken. We onderzoeken hier bijvoorbeeld hoe onze Romelko Premium biggenvoeders het in de praktijk doen.

Meer weten over Romelko Premium biggenvoeders?