Familie Hoorn uit Wanneperveen moderniseert – In de nieuwe stal staat koecomfort centraal

Bart Dijkgraaf

09 januari 2024
-
5 minuten

Het melkveebedrijf van de familie Hoorn uit Wanneperveen met 185 melkkoeien had een verouderde melkstal en ligboxstal. Omdat ze hun bedrijf wilden moderniseren, hebben zoon Gideon en vader Koop Hoorn de hulp van Agra-Matic ingeroepen. Het melkveebedrijf is inmiddels helemaal aangepast en de focus ligt nu op het welzijn van de koeien en de efficiëntie van het bedrijf.

Voldoen aan alle wettelijke eisen

Omdat niet alle bouwplannen binnen het bestaande bouwvlak pasten, was uitbreiding van het bestemmingsvlak nodig. Het bouwvlak voor de stal was wel toereikend, maar voor de mestbewerkingsinstallatie, de nieuwe mestsilo en de ruwvoeropslag was een omgevingsvergunnning nodig. Daar heeft Agra-Matic voor gezorgd. Er is onder andere een plan gemaakt voor de ruimtelijke inpassing, de landelijke, provinciale en gemeentelijke regels zijn getoetst, er is een quickscan van de flora en fauna gedaan en er is een wateren veiligheidstoets uitgevoerd.

Uitgangspunten voor de verbouwing:

 • Optimaal gebruik van de bestaande ligboxstal.
 • Arbeidsgemak voor de familie en comfort voor de koeien.
 • Melken met drie robots.
 • Elke koe een eetplaats.
 • Zand in de ligboxen en automatisch instrooien van zand.
 • Putloos bouwen.
 • Voldoen aan alle hedendaagse eisen, zoals maatvoering.

Zand in de ligboxen zorgt voor comfort en hygiëne.

Zand geeft comfort aan de koeien

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwbouw was het creëren van een comfortabele en hygiënische omgeving voor de koeien. Er is daarom door familie Hoorn gekozen om zand te gebruiken in de ligboxen. Dat is namelijk ook prima te combineren met een vrijwel putloze stal. Er is daarbij gekozen voor een dichte (welzijnsvloer) met een helling van 3,5%, waardoor de gier sneller afgevoerd wordt en er minder ammoniak-emissie ontstaat. Ook de tussenpaden zijn voorzien van een dichte welzijnsvloer. Deze wordt handmatig schoongeschoven. Elke loopgang heeft zijn eigen mest schuif en aandrijving, zodat een defect systeem niet meteen de hele stal beïnvloedt. Alleen in de wachtruimte voor de melkrobots is een put met een emissiearme rooster-vloer geïnstalleerd om de ruimte zo schoon mogelijk te houden.

Efficiënte Mestverwerking

Achter de stal is een mestopvanggoot gemaakt met een mestschuif die de mest elke twee uur afvoert naar de mestverzamelput. Hierin is een zand-mestscheider geplaatst. Deze voert de dikke fractie af naar een opvangbak die met de shovel wordt leeggemaakt. De dikke fractie wordt tot ongeveer zes maanden opgevangen in twee opslagplaatsen. De dunne fractie wordt met een pomp naar de nieuwe betonnen mestsilo op het erf verplaatst. Deze heeft een capaciteit van ongeveer 4.200 m3.

Meer melkproductie met robotmelken

Er wordt in de nieuwe situatie gemolken met drie Lely A5 melkrobots. De 185 melkkoeien produceren nu circa 2,4 miljoen liter. Daarmee zitten de melkrobots aan de maximale capaciteit. Gideon: “De melkproductie is, ondanks dat er eerder drie keer per dag werd gemolken, toch gestegen. Ventilatie, 24 uur per dag vers TMR-rantsoen, veel daglicht in de stal, robotmelken, goede beloopbaarheid van de vloeren en ligcomfort door zand in de boxen, alles draagt hieraan bij.”

De dikke fractie wordt maximaal zes maanden opgevangen in deze opslagplaatsen.

Agra-Matic heeft geholpen met:

 • Ontwerp
 • Ruimtelijke onderbouwing, inclusief omgevingsdialoog
 • Vergunning Wet natuurbescherming
 • Flora en fauna quickscan/ landschappelijke inpassing
 • Milieuvergunning
 • Bouwvergunning
 • Watertoets en watervergunning
 • Geluidsrapportage
 • Brandrapportage
 • Aanvraag Maatlat Duurzame Veehouderij
 • Statische berekeningen en constructietekening
 • Aanbesteding en bouwbegeleiding

Arbeidsgemak en dierenwelzijn

Het voerhek bestaat uit twee buizen, waarbij de bovenste buis iets naar voren is geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de koeien rustig kunnen eten zonder dat er verdringing plaatsvind. De combinatie van een dichte vloer en zand maakt dat alle koeien zich zeker voelen op de vloer. Ze zijn dan ook niet bang om hun tochtigheid te laten zien. Koop: “Onze koeien kennen geen angst meer in deze stal, ook de jonge vaarzen niet.”

De klauwbekapbox heeft een verlaging gekregen. Hierdoor is het droogzetten van koeien aanzienlijk vereenvoudigd, omdat de uier veel beter bereikbaar is. “Op deze manier gaan arbeidsplezier en koecomfort hand in hand,” benadrukt Gideon.

Gideon en zijn vader Koop kijken terug op een succesvolle samenwerking met Agra-Matic.

Daglicht en Maatlat Duurzame Veehouderij

Er is bewust gekozen voor Lightroof als dakbedekking om daglicht in de stal te laten. Dit creëert niet alleen een aangename omgeving voor de koeien, maar vermindert ook de energiekosten. Naast Lightroof zijn er Agrilight lampen geplaatst om ervoor te zorgen dat de koeien altijd goed zicht hebben. Ondanks de wat hogere aanschafprijs maakt het beperkt aantal lampen in de stal, gecombineerd met goede garantievoorwaarden, deze investering kostenefficiënt. De hoeveelheid licht in de stal draagt er ook aan bij dat de stal ook voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Het lightroof zorgt voor prettig daglicht in de stal en vermindert de energiekosten.

Contact Agra-Matic

Wil jij ook hulp of heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs bij agra-matic.

Over de auteur

Bart Dijkgraaf

Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur gerust een mail.