Diverse supermarkten gaan in 2023 helemaal overstappen naar 1 ster beter leven

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

16 juni 2021
-
3 minuten

Of je overgaat, bepaal je zelf Bij De Heus hebben we al jaren ervaring met het houden van 1 ster kuikens. Slachterijen Storteboom en Plukon vragen al lange tijd 1 ster kuikens en gelukkig konden onze klanten aan deze vraag voldoen. Omdat de vraag naar 1 ster kuikens de komende tijd flink gaat toenemen, zijn er weer mogelijkheden om in dit concept te stappen. Uiteraard bepaal jij als pluimveehouder zelf of je hiermee start. Lever je nu reeds aan de Nederlandse retail, bijvoorbeeld binnen het GNK (Albert Heijn en Plus) of NSK (Jumbo) concept (en wil je dit blijven doen, dan is de kans groot dat je uiteindelijk om zult moeten schakelen naar 1 ster beter leven). Mocht je dit niet willen dan kan je over stappen naar reguliere kuikens of een toekomstig ECC (European Chicken Commitment) concept waarbij ook daglicht en langzaam-groeiende kuikens verplicht zijn. Hier zijn ondertussen al zo’n 200 foodbedrijven in West-Europa bij aangesloten.

Aangepaste rassen voor 1 ster

Om 1 ster kuikens te mogen houden moet de productiekolom aan een aantal eisen voldoen. Zo is het aantal rassen beperkt, omdat de kuikens maar een maximale daggroei van 45 gram mogen hebben. De fokkerij is wel continue bezig om deze rassen te verbeteren. In de loop van de jaren hebben we gezien dat de voederconversie behoorlijk gezakt is en het filetpercentage is gestegen.

Aangepaste huisvesting

Voor de huisvesting moeten de stallen aangepast worden. Stallen moeten worden voorzien van daglicht. Dit is meestal vrij eenvoudig te realiseren via lichtplaten in het dak. In de stal zelf moet afleidingsmateriaal aanwezig zijn en dagelijks moet er graan gestrooid worden om het scharrelgedrag te stimuleren.

De grootste bouwkundige aanpassing die gedaan moet worden, is het voorzien van een overdekte uitloop; ook wel wintergarten genoemd. Bij nieuwbouw wordt deze inpandig gemaakt, maar bij bestaande stallen wordt deze het liefst aangebouwd. Dit zijn dan extra vierkante meters die ook meetellen in de maximale kilogram bezetting van 25 kg, zodat met de bestaande stallen toch nog de maximale productie kan worden behaald. Deze uitloop moet aan een aantal eisen voldoen en is meestal ook vergunningplichtig. Er bestaan diverse manieren om de uitloop te realiseren en hierbij wordt per bedrijf gekeken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer je wil, kunt je samen met jouw bedrijfsadviseur een aantal stallen met verschillende systemen gaan bekijken.

Afstand tot de slachterij

Ook de afstand tot de slachterij is een issue. Doordat wij afspraken hebben met diverse slachterijen kunnen alle bedrijven in Nederland aan dit criteria voldoen.

Hoe zit het financieel?

Sinds 2015 zetten wij alle concepten naast elkaar in een saldoberekeningsprogramma. We rekenen dan met de gemiddelde technische resultaten, de werkelijke eendagskuikens en de voer- en opbrengstprijs. Het saldo per vierkante meter verschilt natuurlijk per concept, maar door marktontwikkelingen verschuiven de verschillen ook in de tijd. Op de langere termijn bekeken zijn de verschillen niet groot. 1 Ster is qua saldo wel het meest stabiel. We kunnen zo’n saldoberekening ook voor jouw bedrijf maken, specifiek aangepast aan jouw mogelijkheden. In figuur 1 zie je de saldo ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar uitgezet tegen het gemiddelde saldo per m2 bij reguliere kuikens in de desbetreffende maand.

Is dit de toekomst

Helaas hebben ook wij geen glazen bol, maar we zien toch een trend in de maatschappelijke ontwikkelingen. De pluimveesector heeft in het verleden bewezen dat ze goed kan luisteren naar wat de markt vraagt en dat ze hier actief op in kan spelen. Tegenover hogere kosten moeten vanzelfsprekend ook hogere opbrengsten staan, anders is het simpelweg niet duurzaam. Daarnaast is werkplezier ook belangrijk. De Heus is ervan overtuigd dat 1 ster in Nederland een zeer goede toekomst heeft. Gelukkig blijft er ook nog ruimte over voor andere concepten en natuurlijk regulier gehouden kuikens. De keuze is aan de pluimveehouder. Wij willen je daarmee, met onze kennis, ervaringen en contacten bij de slachterijen graag van dienst zijn om een juiste keuze te maken.

Vleespluimvee specialisten
Over de auteur

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

Heb je vragen over de mogelijkheden van verschillende concepten? Neem dan contact met me op.