BlueN stelt gewassen in staat om stikstof uit de lucht te binden

30 april 2023
-
1 minuut

Van vlinderbloemigen is bekend dat ze stikstof uit de lucht kunnen binden. Er zijn echter ook bacteriën die in staat zijn om dit te doen. BlueN is een bacteriepreparaat wat je over een gewas sproeit. Het zorgt ervoor dat stikstof uit de lucht gebonden wordt en ten goede komt aan de plant. Dit kan 30 tot 40 kg stikstof per hectare extra opleveren.

Met 1 kg BlueN kun je 3 hectare spuiten. We adviseren om BlueN 2 weken na de 1e snede te spuiten op grasland. Bij mais kijk je naar het groeistadium en spuit je bij 5 tot 6 bladeren.

Het is toe te passen binnen een biologische bedrijfsvoering (staat op de SKAL lijst) en is ook prima geschikt voor toediening op gras-klaver percelen.

Voor vragen kun je contact opnemen met jouw Ruwvoer- of Rundveespecialist.

Neem contact op voor meer informatie