Droogstand als zwangerschapsverlof

26 jan. 2021

Ongeveer 80% van alle gezondheidsproblemen bij melkkoeien is terug te leiden tot de transitieperiode. Deze overgang van de ene lactatie naar de volgende is niet alleen cruciaal voor de gezondheid en levensduur van de veestapel, maar ook voor het arbeidsplezier en het bedrijfssaldo.

Bij familie Bouma kunnen ze hier over meepraten. Marten en Gea melken ongeveer 100 koeien in het Friese Oldeberkoop. “De droogstand is de belangrijkste periode voor de koe,” aldus Marten. “Daar kun je veel trammelant mee voorkomen. De voeropname is daarin erg belangrijk. Ik wil dat ze goed volgevreten staan.” De droge koeien vreten bij familie Bouma meer dan 13 kilogram drogestof per koe per dag. “Belangrijk is dat ze veel kilo’s blijven vreten tot aan het moment van afkalven. Dat begint bij het rantsoen. Het moet smakelijk zijn en zo constant mogelijk. Door het rantsoen te verdunnen met hooi of stro wat goed gemengd is, gaan ze veel kilo’s vreten. Zo kort mogelijk voor afkalven gaan de koeien in het strohok. Daar vreten ze zich vlak voor het kalven vaak nog helemaal vol. Een hoge voeropname voor afkalven zorgt ook voor een hoge voeropname na afkalven. Zo kunnen ze de start van de lactatie goed aan.”

Twee jaar geleden deed familie Bouma mee aan het praktijkonderzoek over droogstand. Uit dit onderzoek bleek dat in Nederland meer dan 60% van de melkkoeien na afkalven een te laag calciumniveau in het bloed heeft. Deze dieren kregen geen melkziekte je ziet er vaak niks aan maar ze hebben wel een verhoogd risico op andere gezondheidsproblemen. Calcium speelt namelijk een essentiële rol in de werking van spieren. En spieren zijn belangrijk in heel veel processen. Zo zorgt een verminderde spierwerking ervoor:

  • Dat het slotgat van de speen minder goed sluit, zodat het risico op hoog celgetal of uierontsteking groter is
  • Dat de pensbewegingen minder zijn en hierdoor is de voeropname minder. Dit versterkt de negatieve energiebalans en verhoogt het risico op slepende melkziekte en lebmaagdraaiing
  • Dat de contracties in de baarmoeder minder zijn, waardoor de nageboorte er niet goed af komt. De baarmoeder schoont minder goed op, met verminderde vruchtbaarheid als gevolg

 

Om het calciumniveau op peil te houden, is een hoge voeropname alleen niet voldoende. Om de calciumstofwisseling te activeren, moet het rantsoen voldoende magnesium en vitamine D bevatten. Daarnaast moet calcium, fosfor en kalium juist beperkt worden. Het droogstandsrantsoen van familie Bouma bestaat uit een basisrantsoen met mais, zomerkuil, natuur hooi en Bestermine Vitaal. In de close up komt daar TopLac brok bij, die via een krachtvoerautomaat wordt verstrekt. Door het verlagen van de Kation-Anion-Balans (KAB) draagt deze brok bij aan het activeren van de calciumstofwisseling.

Zoals Marten al eerder noemde; “Het begint bij het rantsoen. ”Niet elke kuil is geschikt voor de droge koeien. De droge koeien zijn de belangrijkste dieren op het bedrijf. Naast een uitgebalanceerd rantsoen is koecomfort erg belangrijk. “We hadden de boxen van de melkkoeien al eerder aangepast, maar de droge koeien lagen in de oude stal nog in boxen van 1,10 meter,” aldus Marten. “Toen we ook hier de boxen breder en hoger gemaakt hebben, zagen we direct dat de droge koeien veel meer lagen. Het kan niet zo zijn dat je tijdens het zwangerschapsverlof met je dikke buik in een kleiner bed moet gaan liggen.

Meer weten over Toplac Droogstandsplan