Succesvol biologisch koeien melken met weidegang

19 jul. 2021

Koe & Co is een biologisch melkveebedrijf in Noord-Holland. Het bedrijf wordt gerund door Brigit Bakels en sinds oktober 2018 neemt ze voer af van De Heus. Voor Brigit is het vooral van belang dat het rantsoen geoptimaliseerd wordt. Door de juiste combinaties te maken en de ruwvoerpositie goed te managen weet ze uitstekende resultaten te behalen.

Brigit met haar biologisch melkvee in de Noord-Hollandse polder.
Brigit heeft als doel om de koeien zo lang mogelijk buiten te laten lopen en toch voldoende ruwvoer te winnen, zodat ze zo min mogelijk ruwvoer hoeft aan te kopen.

Natuurlijke cyclus

Het bedrijf van Brigit is gevestigd in het Noord-Hollandse Oudendijk. Ze houdt daar 70 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Ze heeft ervoor gekozen om de natuurlijke cyclus
te volgen en de koeien in het voorjaar te laten afkalven. Dat is een heel bewuste keus
geweest. Het brengt namelijk weliswaar even een piek in de werkzaamheden met zich mee, maar daarna kan ze zich helemaal richten op de andere werkzaamheden op het bedrijf. En die tijd heeft ze hard nodig, want hoewel ze een aantal werkzaamheden heel gericht uitbesteed, is ze verder helemaal alleen verantwoordelijk voor de werkzaamheden op de boerderij.

Buiten lopen

Brigit heeft als doel om de koeien zo lang mogelijk buiten te laten lopen en toch voldoende ruwvoer te winnen, zodat ze zo min mogelijk ruwvoer hoeft aan te kopen. Door dit voorjaar de koeien iets later naar buiten te doen, heeft ze ervoor gezorgd dat ze nu ruimer in het ruwvoer voor de winter zit en daarnaast voldoende vers gras in het land heeft om de melkkoeien volop te laten weiden. Het liefst laat Brigit de koeien naar buiten
gaan wanneer de eersten beginnen met afkalven, zodat ze goed hun benen kunnen strekken en daardoor makkelijker afkalven. Dit jaar gingen de koeien wat later naar
buiten, waardoor ze meer op stal moesten worden bijgevoerd. Er was gekozen voor een
energierijk maatmeel, waardoor de verse koeien voldoende glucogene energie binnen
kregen naast de graskuil die gevoerd werd.

Stripgrazen

De koeien lopen dag en nacht buiten en worden geweid aan de hand van stripgrazen. Hierdoor is de hergroei van het verse gras maximaal en hebben de melkkoeien constant vers weidegras van goede kwaliteit tot hun beschikking.

Farmride

Elke twee weken rijdt Brigit, samen met Bart Kistemaker van De Heus, een rondje op de quad om een planning te maken, zodat de melkkoeien voldoende vers en smakelijk weidegras tot hun beschikking hebben. Het rondje met de quad over het land geeft veel inzicht over hoe het gras groeit en waar er actie ondernomen moet worden. Het doel van het rondje is dat de melkkoeien veel melk blijven geven van het verse gras en dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden over de bijvoeding rondom de melktijden en de bemesting van het land. Deze ‘farmride’ in plaats van ‘farmwalk’ is dus ook nodig om
de bemesting aan te passen. Op een biologisch bedrijf mag geen kunstmest gestrooid
worden, maar dat wordt gecompenseerd met sleepslangen. Deze intensieve aanpak
van begeleiding kost wel wat extra tijd, maar levert volgens Brigit heel veel meer melk op.

Brigit Bakels op quoad

Melken

De melkkoeien worden gemolken in de melkput waar ze, afhankelijk van hun melkproductie, tot vier kilogram krachtvoer per melkbeurt krijgen per koe. Daarnaast wordt het rantsoen aangevuld met balen van de eerste snede en maatmeel dat aangepast wordt aan de behoefte van de melkkoeien. Ook dit wordt berekend met het SFOS-rekenprogramma. Het nieuwe voerassortiment voor biologisch melkvee van De Heus draagt ook zeker bij aan het verbeteren van de resultaten. SFOS helpt de penswerking te optimaliseren, waardoor er zo efficiënt mogelijk melk geproduceerd kan worden. Voor het rekenprogramma VoerExpert maakt het niet uit of het om biologisch of gangbaar melkvee gaat. De voedingsadviezen zijn gelijk.

Alles over SynchroFOS

Maatmeel

Het maatmeel bestaat momenteel uit mais en tarwe en een brok uit de Synchro-reeks. Dit is een eiwitbrok met 180 gram ruw eiwit per kilo. De melkkoeien van Brigit produceren erg efficiënt melk met een ureumgetal van 11 en 12 over de maanden mei en juni. Doordat ze ervoor zorgt dat de koeien een hoge voeropname hebben en de juiste bijvoeding krijgen, kan ze tot deze mooie resultaten komen. De koeien krijgen, naast veel vers weidegras, de juiste bijvoeding. Ze hebben daardoor een goede penswerking en geven veel meer melk dan voorgaande jaren. De koeien zien er ook gewoon heel goed uit! De glans en de conditie zit er goed op, ondanks dat ze het hele voorjaar en de hele zomer al ruim boven de 30 kilogram melk per koe zitten.

Biologisch melkvee in weide

De combinatie van goed ruwvoer en de juiste bijvoeding heeft ervoor gezorgd dat het saldo per koe de afgelopen drie maanden zeer hoog was. Gemiddeld was het saldo rond de 10 euro per koe per dag. Een gemiddeld bedrijf zit rond de 8 euro in dezelfde periode.

Meer weten? Neem contact op