Zo verbeter je de voeropname van vleesvarkens

30 november 2019
-
3 minuten

Elke vleesvarkenshouder wil goede financiële resultaten behalen. Daarvoor is het belangrijk dat de varkens op een gezonde manier hard groeien. De basis voor groei bij vleesvarkens begint bij een goede voeropname. Het streven naar een goede voeropname betekent wel dat al het voer efficiënt verteerd moet kunnen worden door het varken. Daarom is een gezond maag-darmstelsel een voorwaarde voor hoge groei.

Hoge voeropname zet maag- en darmgezondheid onder druk

De genetische ontwikkelingen in de varkenssector hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde voeropname behoorlijk is opgelopen. Deze hoge voeropname is goed voor de groei, maar zet extra druk op het verteringsapparaat van vleesvarkens en vergroot de kans op problemen. Het is daarom voor bedrijven die een mooie hoge voeropname hebben, belangrijk om ook de maag- en darmgezondheid goed in de gaten te houden.

Opfok & startfase bepalend voor voeropname vleesvarken

Er zijn verschillende factoren die de voeropname van vleesvarkens bepalen, zoals management, gezondheid, voeding, genetica, huisvesting, hygiëne en klimaat. Toch blijkt in de praktijk dat een goede opfok een van de meest bepalende factoren is. Indien jonge biggen al goed leren eten en verteren, dan zullen ze dat ook doen als vleesvarken.

Groei vleesvarken versus gezondheid

Om varkens hard te laten groeien is voer nodig dat goed fijn gemalen is. Het fijnmalen zorgt ervoor dat voedingsstoffen goed ontsloten worden en makkelijker verteerd en opgenomen kunnen worden door de varkens. Om dit optimaal te laten verlopen, moet het maag-darmstelsel echter wel in topconditie verkeren. En daar zijn juist weer minder fijngemalen grondstoffen voor nodig. Een optimaal rantsoen bestaat dus uit fijne en grovere delen.

Gevolgen maagzweren

Fijngemalen voer kan ervoor zorgen dat de maaginhoud te vloeibaar is. Als de maaginhoud vloeibaar is kan de zure voedselbrij van onderuit de maag het bovenste deel van de maag aantasten. Dieren voelen zich dan niet lekker en zullen minder eten, met een lagere groei als gevolg en dus een lagere opbrengst. Is de maagwand langdurig aangetast, dan kunnen maagzweren ontstaan en kan het varken als gevolg daarvan zelfs doodgaan.

Grove vezels verbeteren de voeropname bij vleesvarkens

Goede resultaten kunnen dus alleen behaald worden het maag-darmstelsel in topvorm is. Dit wordt bereikt door voer met fijne ontsloten delen aan te vullen met wat specifiekere grovere delen. Om zo’n rantsoen te kunnen maken heeft De Heus geïnvesteerd in matrix-wals-technologie. Daarmee kan van specifieke grondstoffen bepaald worden welk deel fijngemalen moet worden welk deel wat grover moet blijven en dus gewalst moet worden. In de praktijk komt het erop neer dat eiwitrijke grondstoffen fijngemalen worden en vezelrijkere grondstoffen (deels) wat grover gewalst.

Gezondere vleesvarkens door matrix-walsen