Verwerkt dierlijk eiwit als grondstof voor varkensvoer?

Rinus Veldhorst

Productmanager varkens

09 januari 2024
-
5 minuten

Als gevolg van de aangepaste wetgeving is het sinds 2022 onder strikte voorwaarden weer toegestaan om dierlijke eiwitten in veevoeders te verwerken. Dierlijke eiwitten zijn heel waardevolle eiwitten. En omdat het gaat om bijproducten uit de slachterij, draagt het gebruik ervan bij aan verduurzaming. Toch zijn er ook wat obstakels. Zo willen sommige retailers absoluut geen vlees van dieren die met diermeel gevoerd zijn en op dit moment is diermeel financieel niet zo interessant als soja. Daarmee is een brede inzet van deze grondstof op dit moment nog niet aan de orde. Desondanks bestudeert De Heus de mogelijkheden, onder andere door het uitvoeren van proeven bij biggen en vleesvarkens.

Voordelen van dierlijk eiwit

Dierlijk eiwit is een hoogwaardig eiwit en bovendien een goede bron van mineralen. Het gehalte aan ruw eiwit is bijna twee keer zo hoog als dat van een van de beste plantaardige eiwitbronnen; soja. Daarnaast is het aminozuurprofiel rijk aan essentiële aminozuren, waardoor het uitstekend past in uitgebalanceerd varkensvoer. Omdat de oorsprong van het eiwit dierlijk is, in plaats van plantaardig, is er ook minder druk van anti-nutritionele factoren (ANF), zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld soja. ANF’s beïnvloeden de vertering en gezondheid van varkens immers negatief. Tenslotte past dierlijk eiwit uitstekend in de kringloopgedachten, omdat het een bijproduct van de slachterij is en het een heel gunstige CO2-footprint heeft.

Obstakels voor grootschalige toepassing

Op dit moment wordt er voor varkens slechts een beperkte hoeveelheid dierlijk eiwit gebruikt bij De Heus. Het volledige potentieel wordt niet benut, omdat er strenge eisen zijn aan de verwerking van het dierlijk eiwit. Ook is het niet altijd mogelijk om de diervoeders voor verschillende diersoorten gescheiden te produceren, iets dat wel vereist is. Tenslotte willen verschillende retailers geen vlees verkopen van dieren die met dierlijk eiwit gevoerd zijn.

“Diermeel heeft een ruw eiwitgehalte dat twee keer zo hoog is als soja.”

Meer onderzoek naar dierlijk eiwit nodig

Voor de toekomst staat de varkenshouderij voor allerlei uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het houden van varkens met krulstaarten, het verlagen van de CO2-footprint en het optimaal benutten van circulaire grondstoffen. Verwerkt dierlijk eiwit kan hierbij een belangrijk rol spelen. Toch kunnen we niet terugvallen op de ervaringen van 20 jaar geleden. De Nederlandse markt is duidelijk veranderd. Zo produceren we tegenwoordig zonder medicijnen en zijn de kwaliteitsstandaarden van de grondstoffen flink verbeterd. In buitenlandse markten waar De Heus actief is, zoals Vietnam, is het gebruik van diermeel standaard, maar de situatie daar is niet te vergelijken met die in Nederland. Voor een optimale toepassing van dierlijk eiwit is daarom meer onderzoek nodig. Daarom zijn we gestart met een reeks praktijkproeven bij biggen en vleesvarkens.

Mogelijkheden voor de toekomst

Het gebruik van dierlijk eiwit biedt veel mogelijkheden. Wanneer we de sector willen verduurzamen en tegelijkertijd de prestaties willen verbeteren, is het goed om dierlijke eiwitten mee te nemen als optie. Op dit moment zijn er echter nog behoorlijk wat obstakels die grootschalige inzet niet mogelijk maken. Daarnaast is het op dit moment financieel ook niet zo interessant. Toch houden we bij De Heus de blik gericht op de toekomst en blijven we de mogelijkheden van verwerkt dierlijk eiwit in veevoer onderzoeken.

Over de auteur

Rinus Veldhorst

Productmanager varkens

Wil je meer informatie? Dan kun je Rinus gewoon een mailtje sturen: rveldhorst@deheus.com