Varkensziektes, hoe voorkom je ze?

30 november 2019
-
3 minuten

Op een varkensbedrijf komen van speenfase tot groeispurt diverse varkensziektes voor. Over welke varkensziektes hebben we het dan? Wat zijn de kenmerken van een ziekte? Hoe stel je de diagnose en nog belangrijker: hoe voorkom je varkensziektes?

Maagzweren varkens

Verminderde voeropname door maagzweren komen bij zeugen en vleesvarkens regelmatig voor. Toch is er weinig aandacht voor dit probleem. Uit onderzoek blijkt dat de kans op maagzweren eenvoudig verkleind kan worden door ervoor te zorgen dat de maag op de juiste manier gevuld is. Het sleutelwoord is: vezels.

Voorkom maagzweren bij varkens

Pia varkens

PIA is momenteel een groot probleem. Sommige varkenshouders kiezen voor vaccineren, maar daarmee wordt de oorzaak niet aangepakt. Een toenemend aantal varkenshouders kiest daarom voor het verbeteren van de darmgezondheid. In optimaal functionerende darmen krijgt PIA namelijk nauwelijks een kans.

Voorkom PIA bij varkens

Oplopers varkens

We zien in de markt geregeld bedrijven die last hebben van oplopers. Dat komt doordat de gemiddelde voeropname bij varkens behoorlijk is opgelopen. Deze hoge voeropname is goed voor de groei, maar zet extra druk op het verteringsapparaat en vergroot de kans op problemen. Het is daarom voor bedrijven die een hoge voeropname hebben, belangrijk om de maag- en darmgezondheid goed in de gaten te houden. Voldoende vezels zijn dan cruciaal.

Oornecrose varkens

Oornecrose bij gespeende biggen lijkt vaak een ongrijpbaar probleem. Oornecrose kan ontstaan vanuit het maagdarmkanaal. Een geleidelijk verlopende toename van de voeropname laat het bacterieel evenwicht in de darmen intact, waardoor voorkomen wordt dat de darmen gaan lekken en er pathogene bacteriën in de bloedbaan terechtkomen. Het resultaat: meer rust in de stal, minder kans op wondjes en dus minder kans op uitval en oornecrose.

Clostridium varkens

In het geval van Clostridium kan de varkensvoeding in de drachtperiode een rol spelen. Tijdens de drachtperiode vindt er namelijk fermentatie plaats in de dikke darm. Daarbij groeien er, naast goede ook schadelijke bacteriën in darm, waarvan Clostridium er één is. Premium varkensvoer kan een Clostridiumbesmetting bij een zeug beperken.