Maagzweren bij varkens

30 november 2019
-
2 minuten

Bij een onderzoek door de GD Deventer werden in 2017 bij 5,3% van de vleesvarkens relevante maagwandlaesies aangetroffen, bij de zeugen was dat 7,6% . Als je minder ernstige maagzweren meerekent zijn deze percentages hoger.

Oorzaak maagzweren bij varkens

De maag van het varken bestaat uit verschillende gebieden. Bij de ingang van de maag is de maagwand minder goed beschermd tegen maagzuur. De pH is op deze plaats relatief neutraal (pH 5-6). Bij de uitgang is de maag zuur (pH 3 – 3,5). Normaal gesproken voorkomt een stevige maaginhoud dat het zuur en de spijsverteringsenzymen bij de maagingang komen en het slijmvlies daar beschadigen. Bij een lege maag of indien de maaginhoud te vloeibaar is, kunnen de zure maagsappen bij de maagingang beschadigingen veroorzaken. Een bacterie (Helicobacter suis) kan de situatie verergeren.

Verschijnselen maagzweren bij varkens

Veel varkens met lichte vormen van maagzweren laten weinig of geen symptomen zien. In een iets ernstiger geval wordt slechte voeropname (soms met braken) en groeivertraging gezien. In uitzonderlijke gevallen kan de slokdarm bij de maagingang vernauwd raken. Ook zeugen rond het werpen vormen een risicogroep, waarbij de voeropname minder kan zijn. Net als bij de mens kan ook bij varkens een buikvliesontsteking, maar ook sterfte, optreden bij verbloeding vanuit een maagzweer. 

Ontdek meer over voeropname varkens

Voorkom maagzweren bij varkens

Als je kijkt naar de oorzaken van maagzweren kun je ter preventie aan de volgende zaken denken:

 1. Structuurrijk voer
  Voer met voldoende vezels zorgt ervoor dat de maaginhoud vast wordt en zure maagsappen niet op het kwetsbare gedeelte kunnen inwerken. Voorkom een te vloeibare maaginhoud!
 2. Voorkom onregelmatige voeropname
  In een lege maag wordt de pH bij de maagingang gemakkelijk te laag. Vasten leidt gemakkelijk tot maagzweren.
 3. Beperk stress
  Door stress gaat de voeropname van varkens omlaag alsmede de doorbloeding van de maagwand. De slijmvlieslaag wordt verstoord en de omstandigheden voor de Helicobacter suis worden gunstiger.
 4. Verbeter de algehele gezondheid
  Er is onderzoek geweest waaruit bleek dat in koppels vleesvarkens met luchtwegproblemen meer maagzweren voorkwamen.

Vezelrijke voeding positief effect op maaggezondheid varkens

In het algemeen kun je stellen dat als het dier om enige van de bovengenoemde redenen tijdelijk te weinig voer opneemt, er bij verstrekking van vezelrijke voeding langer vaste inhoud in de maag verblijft. Vele onderzoeken wijzen uit dat vezelrijke voeding het beste is voor het verkrijgen van een goede maaggezondheid.


Voorkom darmproblemen door grove vezels