Subsidie behoud grasland

Erik van Bekkum

Adviseur ruwvoer- en mineralenmanagement

30 mei 2024
-
2 minuten

In het kader van de afbouw van de derogatie is er een subsidie voor behoud van grasland in het leven geroepen. Deze subsidie is bedoeld om grasland te behouden en boeren te ondersteunen bij de strengere mestnormen die geleidelijk worden ingevoerd. Je kunt €50 subsidie ontvangen per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor geldt een maximum bedrag van €20.000 per 3 jaar. De aanvraagperiode voor de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie vindt later plaats dan aanvankelijk gepland. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt namelijk aan een aanpassing van de regeling. De nieuwe aanvraagperiode begint op 15 juli en duurt tot en met 26 augustus.

Voorwaarden voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen en dit in ieder geval voor 2024 ook gedaan hebben.
  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen, omdat al hun percelen in Natura 2000 en/of grondwaterschermingsgebieden (GWB) liggen.
  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen, omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000 - gebied, GWB gebied en/of derogatievrije zones liggen.

De-minimis regelgeving:

Je mag over de jaren 2022, 2023, en 2024 maximaal €20.000 aan de-minimissteun ontvangen. Dit betekent dat als het totaal van je subsidies boven dit bedrag uitkomt, je alleen recht hebt op het bedrag tot aan deze limiet. Let op dat de Tozo-, TOGS en een deel van de ganzenschadevergoeding ook onder de de-minimissteun vallen.

Over de auteur

Erik van Bekkum

Adviseur ruwvoer- en mineralenmanagement

Heb je vragen of wil je meer weten? Stuur gerust een mail.