Goede grassen en kruiden herkennen

10 juli 2023
-
5 minuten

Goede grassen zorgen voor een hoge opbrengst, goede kwaliteit en uiteindelijk een hoge opname. Dit vertaalt zich naar melk en/of vlees. Slechte grassen en onkruiden zorgen daarentegen voor een lagere opbrengst, mindere kwaliteit en hebben een negatief effect op de voeropname. Welke grassen staan in jouw percelen? Het is belangrijk om te weten welke grassen/kruiden gewenst zijn en welke grassen/onkruiden ongewenst.

Goede grassen

 

Engels raaigras
 • Rode voetjes
 • Gevouwen en geribd blad
 • Blad ruw aan voorkant en glanzend aan achterkant
 • Vrij kort, vliezig tongetje
 • Oortjes aanwezig
Italiaans Raaigras de-heus-voeders-ruwvoer-gras-rietzwenk.PNG
 • Zeer breed blad, glanzend aan de achterzijde
 • Gerold blad, met ribben
 • Duidelijk oortje
Timothee de-heus-voeders-ruwvoer-gras-timothee.PNG
 • Blauwachtig gekleurd blad
 • Gerold blad heeft een draaiende top (kurketrekker)
 • Geen oortjes, wel een tongetje
Kropaar de-heus-voeders-ruwvoer-gras-engels-kropaar.PNG
 • Kluwens van aartjes in bloei
 • Licht-of grijsachtig groen blad
 • Lang tongetje

Bekijk ons assortiment graszaden

Goede kruiden

Rode en/of witte klaver de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-rode-witte-klaver.PNG
Cichorei de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-.PNG
Karwij

de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-karwij.PNG

Smalle weegbree

de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-weegbree.PNG

 

Slechte grassen en kruiden

Bij het beoordelen van graslandpercelenis het ook belangrijk deonkruiden te herkennen. Staat er teveel onkruid? Dan kun je actie ondernemen om hetonkruiduit het perceel te krijgen. We noemen een aantal veel voorkomende voorbeelden.

Ruwbeemd de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-ruwbeemd.PNG
 • Witte voetjes
 • Gevouwen, ruw aanvoelend blad
 • Lange tongetjes
Straatgras de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-straatgras.PNG
 • Staat vaak in bloei
 • Gevouwen, ongeribd blad
 • Geen oortjes, wel een tongetje
Kweek kweek.PNG
 • Gerold blad
 • Behaarde stengel en blad
 • Ondergrondse uitlopers
 • Staat in haarden bij elkaar
Witbol de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-witbol.PNG
 • Polvormend
 • Lichtgekleurd en vrij brede bladeren
 • Vaak zijn paarse strepen op de onderkant zichtbaar
Vossenstaart de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-vossenstaart.PNG  
Vogelmuur de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-vogelmuur.PNG  
Ridderzuring de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-ridderzuring.PNG  
Paardenbloem de-heus-voeders-ruwvoer-kruid-smalle-paardenbloem.PNG  

 

Is actie nodig?

Bij beoordeling van het grasland is het belangrijk om te bepalen hoeveel goede en slechte grassen in het perceel staan. Bepaal aan de hand van dit stroomschema welke actie nodig is. Op klei- en veengrond mag grasland t/m 15 september gescheurd worden voor herinzaai. Op zand- en lössgrond was grasland vernieuwen enkel toegestaan t/m 31 augustus. Doorzaaien is hier nog wel mogelijk.

de-heus-voeders-gras-figuur.PNG

Mengselkeuze

Om de herinzaai of doorzaai goed te laten slagen is het belangrijk om te bepalen welk grasmengsel het beste past. De keuze hangt af van de status van het perceel en het doel van het gras. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een grasmengsel wat goed gedijt op droogtegevoelige grond, of wat goed bestand is tegen weidegang. Bekijk hier het assortiment Milkway graszaden.

Offerte aanvragen graszaad