Snelle actie bij tweede snede

25 mei 2020
-
3 minuten

Na een zachte natte winter, begon het voorjaar met gure wind. De nattigheid sloeg om in droogte en de koude wind maakte plaats voor warmterecords. De oogsttijdstippen en -opbrengsten van de eerste snede zijn dit jaar mede door deze extreme omstandigheden erg wisselend. De vroeg bemeste percelen lieten 25 april al een mooie opbrengst zien. Vervolgens is op 6 en 7 mei veel gras ingekuild. De veehouders met geduld hebben op 14 en 15 mei in de meeste gevallen een zware snede kunnen oogsten onder gunstige weersomstandigheden.

Uit het onderzoek van Kijk Op Gras blijkt een grote variatie aan grasgroei afhankelijk van neerslag en vochtvoorziening. Op percelen waar meer dan 1700 kg drogestof aan gras stond, groeide het gras gemiddeld met 100 kg drogestof per dag bij. Dankzij de zon en de vaak koude nachten laten eerste analyses hoge VEM en hoge suiker waardes zien. Door het gebrek aan neerslag zijn de eiwit gehaltes aan de zuinige kant.

Water nodig om meststoffen te laten werken

De bemesting voor de tweede snede is inmiddels gedaan. Er is echter wel water nodig om de meststoffen hun werk te laten doen, terwijl de droogte een steeds serieuzere vorm aan lijkt te nemen. Vroeg gemaaide percelen zijn duidelijk in het voordeel wat betreft hergroei van het gras. Het lijkt erop dat zulke extremiteiten vaker voor gaan komen en dan is dit wel een signaal om voortaan vroeger te gaan bemesten op percelen waar de draagkracht het toelaat.

Tips voor de oogst van de 2e snede

Bij de oogst van de eerste snede hebben we de afweging om te wachten voor een betere opbrengst met behoud van kwaliteit. Geduld kan in dat geval beloond worden. Voor de oogst van de tweede snede ligt dit anders. Het gras wil op dit moment namelijk door gaan schieten en dat betekent aanzienlijk verlies aan voederwaarde. Ons advies is om de stand van het gras regelmatig te controleren. Als beginnende zaadstengels voelbaar zijn, moet snel besloten worden te gaan maaien. 

Bij de tweede snede wordt niet geduld, maar snelle actie beloond. Dit geldt zowel voor het moment van maaien als voor de veldperiode. Het bladrijke gras van de eerste snede mocht wel wat droger ingekuild worden (40-50% drogestof is geen bezwaar, zolang verdichting voldoende is), maar het stengeligere gewas van de tweede snede wordt snel te droog. Het mooiste is deze snede met 30-40% drogestof over de eerste snede in te kuilen. Toevoeging van Bonsilage Plus draagt bij aan een goede conservering en minder broei bij uitkuilen.

Heb je vragen over jouw ruwvoerteelt? Neem dan contact op met je specialist van De Heus, of reageer op dit bericht.