Home / Veevoeders / Rundveevoeders / Ruwvoer / Kijk op gras

Kijk op gras

Kijk op gras

Grasgroei trekt bij door regenval


De gegevens van het versgras onderzoek zijn bijgewerkt tot en met week 29. De regionale verschillen in het gras worden kleiner. Met name op de zuidelijke zandgronden komt de grasgroei weer bij nu het niet meer zo droog is. De voederwaarde van het gras is goed en stabiel. De hoge VEM komt voornamelijk vanuit een hoog eiwitgehalte. Suikergehaltes zijn lager.

Bemestingsadviezen voor juli en augustus


De graslandpercelen zullen dit seizoen nog een of twee keer bemest worden met kunstmest. Het advies is om naast Stikstof ook Kali en Natrium bij te strooien met als doel een fris, groeizaam en smakelijk gewas.

Voor uitgebreide informatie en adviezen ga naar
https://www.de-heus.nl/kennisbank
http://veeteelt.nl/Voeding

Tabel 1. Hoogste en laagste gehalten van vers gras onderzoek in week 29.


Tabel 2. Bodemtemperatuur en grasgroei in week 29.

Overzicht van

Periode

Week / 2017
tot
Week / 2017

Toon historische waarden

Grondsoort

Gehalten

» Selecteer minimaal één grondsoort en één gehalte