Lagedrukkoeling in de legpluimveestallen

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

31 maart 2020
-
3 minuten

Hittestress kenmerkt zich niet alleen door een verhoogde uitval maar ook door een verminderde voeropname, ei-gewichtdaling en productieverlies. En dit niet alleen tijdens de hitteperiode maar ook nog ver daarna. Hierdoor zullen de financiële resultaten sterk afnemen. Om problemen met hittestress zoveel mogelijk te voorkomen wordt in dit artikel het gebruik van lagedrukkoeling behandeld. 

Lagedrukkoeling

Één van de meest simpele en goedkope oplossingen is het aanbrengen van lagedrukkoeling langs de inlaten aan de buitenzijde van de stal. Met een eenvoudige pomp of elektrische waterklep kan leiding- of grondwater worden verneveld met relatief lage druk. Aan een kunststofleiding worden nozzles, sproeiers of rondsproeiers gemonteerd, die een watergordijn voor de inlaat vormen waardoor de lucht naar binnen wordt getrokken. Dit watergordijn bestaat uit grove druppels die niet gemakkelijk verdampen. Een beperkt deel van het water verdampt en onttrekt op die manier veel warmte aan de lucht, de rest van het watergordijn komt in direct contact met de lucht en koelt deze daarmee af. De temperatuur van het water dient zo laag mogelijk te zijn. Voor een goede egale koeling dienen de nozzles, sproeiers of rondsproeiers zo te worden geplaatst dat het watergordijn van de verschillende nozzles, sproeiers of rondsproeiers elkaar overlappen.

Het type nozzle, sproeiers of rondsproeiers of sproeiers is afhankelijk van de gekozen watertoevoer. Bij aansluiting op het waterleidingnet zijn nozzles met een lage capaciteit (± 7 liter/uur) noodzakelijk. Zorg dat er bij een geactiveerde koeling voldoende druk over blijft voor het drinksysteem voor de dieren. Bij gebruik van een bron met waterpomp kan voor een hogere capaciteit gekozen worden. In de praktijk worden dan vaak nozzles, sproeiers of rondsproeiers gebruikt met een capaciteit van 4-7 liter per minuut.

Voordelen:

 • Lage investeringen
 • De pomp of elektrische klep kan worden aangestuurd door een klimaatcomputer zodat de koeling automatisch op temperatuur kan worden ingeschakeld
 • Beperkte toename van luchtvochtigheid
 • Het effect op de staltemperatuur kan gauw oplopen tot 5 graden
 • Afhankelijk van het type nozzles of sproeiers is de waterkwaliteit minder van belang
 • Systeem bevindt zich buiten de stal
 • Eenvoudig zelf te installeren

Nadelen:

 • Omdat een groot gedeelte van het water niet verdampt zal er veel water op de grond komen waardoor het nat wordt rondom de stal
 • Niet toepasbaar bij stallen met een uitloop i.v.m. ontstaan van natte plekken die bevuiling op de eieren kan veroorzaken
 • Kan niet worden geïnstalleerd in de stal i.v.m. ontstaan van nat strooisel
 • Tijdens de winter zal het water moeten worden afgelaten i.v.m. vorstgevaar

Investering:

Volièrestal met 35.000 hennen ± € 0,06/hen excl. BTW bij eigen montage (32 uur á €18,00).

Of dit systeem het beste past hangt erg af van het bedrijf, de uitvoering van de stallen en het budget. Overleg daarom bij voorkeur met een deskundige of dit voor jou de beste oplossing is. Lees ook meer over hogedrukkoeling of tunnelventilatie. 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze klimaat- of legpluimveespecialisten. 

Legpluimvee team
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

Wil je meer weten over het koelen van pluimveestallen? Bel of mail me dan.