Koeien weer de wei in

03 april 2017
-
2 minuten

Vanuit de zuivel wordt weidegang in 2017 opnieuw en extra gestimuleerd door een plus in melkgeld uit te betalen van €1,50 tot €2,00 per 100 kg. Ook deelweidegang, als minimaal 25% van de veestapel wordt geweid, levert een plus in melkgeld op.

Als nieuwe weider is het van groot belang om vooraf een beweidingsplan voor het bedrijf te maken. Met grasgroei cijfers van voorgaande jaren vanuit de regio, de beweidbare hectares op het bedrijf en het aantal koeien kan al een eerste blauwdruk worden gemaakt voor weidegang op het bedrijf.

De juiste uitgangspunten kiezen om het maximale uit weidegang te halen, is enorm belangrijk. Juist omdat gras exponentieel groeit in het voorjaar kan een te late start of teveel gras in één keer aanbieden al funest zijn voor het vervolg van het weiden de weken erna. Op droogte gevoelige grond kan het soms een betere keuze zijn om de eerste snede toch eerst in te kuilen en daarna te gaan weiden. In een extreem droog jaar zou op deze grond anders een tekort aan kuilgras beschikbaar kunnen komen voor de winterperiode. Nadeel is wel dat het dan lastiger kan zijn om het totaal van 120 dagen weidegang te realiseren als de nazomer slecht is.

Overige belangrijke keuzes en aspecten bij het opnieuw toepassen van weidegang op een bedrijf zijn:

  1. weidegang kost tijd: beoordelen (gras)groei en planning (= 1,5 uur per week per 50 hectare)
  2. maak vooraf een beweidingsplan (is nog belangrijker dan de keuze voor een bepaald beweidingssysteem!)
  3. kies bewust voor het weiden in april of het weiden na de eerste snede
  4. kijk naar een logische routing van de koeien van de stal naar de percelen (en vice versa)
  5. beoordeel of de kavelpaden in orde zijn voor de klauwgezondheid
  6. bemesting en maaien vergen een andere strategie (vaker en minder drijfmest)
  7. zorg voor een adequate watervoorziening (en goede waterkwaliteit)
  8. stem bijvoeding wat betreft hoeveelheid, energie en ruwe celstof af op weidegras hoeveelheid en kwaliteit
Meer praktische tips over weidegang lees je hier

De koeien gaan de wei in bij de familie Grootendorst.