Kijk op Gras - Theo van der Weiden aan het woord

06 april 2016
-
3 minuten

Theo van der Weiden werkt al bijna 15 jaar bij De Heus Voeders als Rundveespecialist. Naast zijn taak als Rundveespecialist coördineert Theo onder andere al negen jaar het 'Kijk op Gras' project en beheert hij de internettoepassing Dairy Compass en is hij stagebegeleider.  

Theo, kun je uitleggen wat het ‘Kijk op Gras’ project precies is?

“Met ‘Kijk op Gras’ meten we twee belangrijke zaken. Ten eerste bepalen we van het gras waar de koeien in grazen de kwaliteit, oftewel de gehalten en voerderwaarde van het gras, zoals bijvoorbeeld het suiker,en Ruw Eiwit gehalte en de VEM en het SDVE. Ten tweede meten we de grashoogte en bepalen de groei, zodat een veehouder weet of er genoeg grasaanbod is om al zijn koeien voldoende te laten grazen.”

Hoe meten jullie dat dan?

“We hebben verspreid over heel Nederland vijf melkveebedrijven geselecteerd die representatief zijn voor hun regio. Hierbij hebben we gekeken naar de meestvoorkomende grondsoorten; zeeklei, zandgrond, zand/leem, veengrond en rivierklei. Met deze selectie van melkveebedrijven kunnen we een behoorlijk goed beeld schetsen van het gras in Nederland waar het melkvee op graast.”

“Tijdens het groeiseizoen van het gras, van ongeveer week 15 tot en met week 40, nemen deze bedrijven elke maandagochtend grasmonsters van het perceel waar de koeien op gaan grazen. Alle monsters worden vervolgens verzonden aan het laboratorium van Eurofins Agro in Wageningen. Hier worden de grasmonsters onderzocht op de verschillende voederwaardes.”

Zo kan je berekenen hoe snel het gras is gegroeid en of er genoeg aanbod is voor de koeien.

“Het tweede onderdeel van de wekelijkse test is het meten van de grashoogtes met een elektronische grashoogtemeter. Dit gebeurd op verschillende graspercelen rond het melkveebedrijf. De grashoogtes worden vervolgens vergeleken met de hoogtes van de week ervoor, zodat je kunt berekenen hoe snel het gras is gegroeid en of er genoeg aanbod is voor de koeien. We kunnen dan ook berekenen hoeveel kilo droge stof er op een hectare is gegroeid.”

Waarom zijn die voederwaardes belangrijk om te weten?

“Als een veehouder weet welke voederwaarde zijn gras heeft, weet hij ook of er bijgevoerd moet worden. Hij kan dan bepalen hoeveel energie of eiwit er aan het rantsoen moet worden toegevoegd om te zorgen dat zijn koeien een optimaal rantsoen krijgen.”

En de hoogte van het gras, waarom is dat zo belangrijk om te weten?

“Een veehouder weet dan hoeveel gras er beschikbaar is voor zijn veestapel. Als dat niet voldoende is kan hij ervoor kiezen om een ander perceel beschikbaar te stellen voor zijn koeien of om het rantsoen op stal aan te passen.”

Die resultaten zijn vervolgens alleen voor klanten van De Heus?

“Deze service hebben we speciaal voor onze klanten in het leven geroepen, maar iedereen kan op onze Kijk op Gras website de resultaten vinden. We delen onze resultaten ook met de WUR-Livestock research, zij gebruiken onze gegevens weer om landelijke kengetallen te berekenen. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor alle melkveehouders. En gespecialiseerde rundvee-websites zoals De Weideman en Amazing Grazing gebruiken onze gegevens ook weer voor hun adviezen. Iedere rundveehouder kan dus zijn voordeel doen met de ‘Kijk op Gras’ resultaten van De Heus.”