Hogere productie met toevoegingen melkveerantsoen

10 april 2017
-
3 minuten

Door de maatregelen rondom fosfaat en de daaraan gekoppelde GVE­reductieregeling is het voor melkveehouders niet eenvoudig om de bedrijfsomzet gelijk te houden. Omdat een uitbreiding van het aantal koeien niet aan de orde is, is het zaak om de productie per koe te verhogen. Toevoegingen aan het rantsoen kunnen daarbij helpen.

Doelproductie

Als je de productie wilt verhogen, dan zal je moeten beginnen met een goed afgestemd rantsoen. Bij de berekening van het rantsoen moet je dan ook met die hogere productie rekenen. Daarbij worden de normen en opnamen van het rantsoen afgestemd op de doelp roductie. De Heus heeft een berekeningsprogramma waarbij de SFOS-waarden helpen om het rantsoen op de juiste manier in elkaar te zetten.

Juiste mineralen

Voor een gezonde koe is een juiste mineralengift erg belangrijk. Als er meer gevraagd wordt van het dier, zal de behoefte ook toenemen. In de Vooruit! Special
Bestermines, die afgelopen februari aan u is verzonden, kunt u meer lezen over het inspelen op de juiste behoefte van de koe.

Bergafat F100

Bergafat is een toevoeging die kan helpen bij het verhogen van de melk- en melkvetproductie. Met name dat laatste is momenteel erg interessant, omdat
nu buiten het quotum om onbeperkt melkvet geleverd kan worden. Bergafat is een zogenaamd beschermd vet. Dat wil zeggen dat het pensbestendig is. Het is een 100% plantaardig en grotendeels verzadigd vet. De vetzuren worden goed verteerd en rechtstreeks omgezet in melkvet. Bergafat bevat 3900 VEM per kilo. De energie in het melkveerantsoen wordt dus enorm gestuwd met de inzet van dit product. Het voordeel van Bergafat is dat er geen pensafbraak is en er dus ook geen effect is op de snelheid van het rantsoen. Alle energie wordt door de koe in de darm opgenomen.

Een koe geeft alleen meer melk uit weelde, nooit uit armoede!

Effecten in de praktijk

In melkveerantsoenen geeft het voeren van 300 tot 350 gram Bergafat per koe per dag positieve effecten. Wel variëren die effecten per bedrijf. Op sommige bedrijven treedt er een vetverhoging op van 0,2 tot 0,4% en een lichte stijging in liters. Op andere bedrijven stijgt
niet alleen het vetgehalte, maar ook het aantal liters waardoor het vetgehalte weer enigszins zakt naar 0,10 tot 0,15% boven het eerdere niveau. De totale hoeveelheid vet stijgt bij deze bedrijven wel.

Bergafat F100 en BEX

Bergafat heeft een positief effect op de BEX-berekening. Dit heeft te maken met de aanvoer van het VEM-totaal op het bedrijf. BEX gaat altijd uit van de totale VEM- behoefte van de veestapel. Daar trekt de berekening eerst de aangevoerde VEM vanaf, voordat hij de berekening verder afmaakt met eigen ruwvoer. Deze aanvoer zorgt dus voor een hogere VEM/RE en een hogere VEM/P-verhouding waardoor het BEX- voordeel gemiddeld met drie tot vijf procent stijgt bij jaarrond voeren.

Omnigen

Een product dat De Heus al jaren naar tevredenheid inzet is Omnigen. Omnigen zorgt voor een betere weerstand bij uw melkkoeien en resulteert in minder ontstekingen, zoals uierontsteking en baarmoederontsteking, maar het zorgt ook voor een betere vruchtbaarheid en algemene weerstand. Voor bedrijven die een hogere productie willen en waar
met name arbeidsplezier en het voorkomen van problemen erg belangrijk zijn, is Omnigen een goede toevoeging. De werking is inmiddels onomstreden en uitgebreid wetenschappelijk bewezen.

Tijdens de warme periode bleven onze koeien dankzij Omnigen toch weiden, terwijl ze bij de buurman onder de boom lagen

Omnigen helpt ook tegen de schadelijke gevolgen van de gevaarlijke schimmel Aspergillus Fumigatus. Deze mycotoxine kan in meer of mindere mate in uw ruwvoer zitten. Ook heeft Omnigen een positief effect in warme periodes. Indien u de Kalibervoeders gebruikt, dan bent u al aan het voeren met Omnigen, want de kalvervoeders zijn sinds begin 2016 standaard verrijkt met Omnigen. Ook bij de melkpoeders hebben we producten met Omnigen, zoals de Fokkamel OmniPlus en de Fokkamel OmniSmart.

Ondersteuning bij hitte

Warme dagen komen in Nederland vaak onverwacht en gaan meestal gepaard met een hoge luchtvochtigheid. De plotselinge temperatuurstijgingen en -dalingen vragen extra energie van de dieren. Met een combinatie van Bergafat en Omnigen kunt u deze periodes toch met goede resultaten doorkomen. Omnigen helpt daarbij de koe in de benen te houden en de voeropname te bevorderen. En Bergafat zorgt ervoor dat de VEM-dichtheid van uw rantsoen verhoogd wordt tijdens deze periodes.
Vraag uw rundveespecialist of dealer samen met u te kijken naar de inpassing van deze toevoegingen in uw rantsoen. Zie ook de ervaringen van collega veehouders op de kennisbank van De Heus.