Het nieuwe GLB

01 november 2022
-
8 minuten

In 2023 gaat het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU er heel anders uitzien. Verschillende onderdelen moeten nog uitgewerkt worden. Dus het beleid is nog niet definitief en we houden nog een slag om de arm. We lichten je hier alvast toe welke zaken wel al duidelijk zijn.

De opbouw van de premie is gebaseerd op een basisbedrag en een eco-regeling. Van 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 kun je je aanmelden voor deelname aan GLB 2023. Je geeft door aan welke regelingen je wilt deelnemen, wat het voorlopige areaal en bouwplan is en welke eco-activiteiten (gaan) plaatsvinden. Het bouwplan hoeft dan nog niet definitief te zijn. Dit kan nog aangepast worden tot 15 mei.

De hoogte van het basisbedrag wordt nog bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor het basisbedrag dien je actieve landbouwer te zijn en het minimale uit te keren bedrag dient hoger dan € 500 te zijn. Landschapselementen worden in het nieuwe GLB als subsidiabele landbouwgrond gezien. Voor de eerste 40 hectare komt er een extra betaling van circa € 54/hectare. Er komt een extra betaling voor jonge landbouwers bovenop het bedrag van de basispremie. Dit gaat niet per hectare, maar is een vast bedrag van circa € 2800. 

Om betalingen uit het GLB aan te vragen, moet je voldoen aan de 9 richtlijnen voor een “goede landbouw- en milieuconditie (GLMC)”: 

 1. Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden
 2. Veenweiden en wetlands beschermen
 3. Stoppels niet verbranden
 4. Bufferstroken langs waterlopen
 5. Erosie tegengaan
 6. Bodem minimaal bedekken
 7. Gewassen op bouwland roteren
 8. 4% van het bouwland niet-productief laten
 9. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen
Verdere toelichting van deze 9 onderwerpen lees je op de website van RVO

Eco-regeling

Binnen de eco-regeling bestaan 21 verschillende eco-activiteiten. Voor elke eco-activiteit staat een bepaald aantal punten. Deze puntentelling vind hier. (link naar bijlage puntentelling eco-activiteiten) 

Om gebruik te maken van de eco-regeling moet je op 5 verschillende doelen een minimaal aantal punten halen. Dit minimale aantal punten per doel is gebaseerd op een bepaald percentage van het totale aantal hectares x 5 punten. Indicatie voor de verschillende percentages (deze kunnen per regio verschillen): 

1 Biodiversiteit 30% 
2 Bodem en lucht 15%
3 Klimaat 30%
4 Landschap 10%
5 Water 15%

 

Voorbeeld: 

Voor een bedrijf met 50 hectare is het minimale totaal aantal punten 50 x 5 = 250 punten. Het minimale aantal punten per doel is in dit geval: 

1 Biodiversiteit 30% x 250 = 75 punten
2 Bodem en lucht 15% x 250 = 37,5 punten
3 Klimaat 30% x 250 = 75 punten
4 Landschap 10% x 250 = 25 punten
5 Water 15% x 250 = 37,5 punten

 

Elke eco-activiteit heeft een bepaalde waarde. De totale waarde bepaalt welke eco-premie je krijgt. Dit wordt onderverdeeld in goud, zilver en brons: 

Goud 200  x  totaal aantal hectare
Zilver 100  x  totaal aantal hectare
Brons
€ 60    x  totaal aantal hectare

 

Het land wordt verdeeld in twee groepen met verschillende regio’s. Per groep wordt de waarde van de maatregel(en) anders bepaald. Deze waarden worden later bekend gemaakt. 

De regio’s zijn als volgt ingedeeld: 

de-heus-voeders-glb-regio.PNG

Op de website van mijn.rvo.nl staat al een simulatietool waarmee je kunt kijken wat er op jouw bedrijf nodig is om aan de eco-regeling mee te kunnen doen. Dit is een vrij ruwe versie in februari wordt een nieuwe versie verwacht die een beter beeld geeft van het nieuwe GLB. De simulatietool vind je als volgt: 

 • Ga naar de website mijn.rvo.nl 
 • Log in 
 • Ga naar ‘Subsidie en financiering aanvragen’ 
 • Klik op ‘Simulatietool nieuw GLB’ 

Als Agra-Matic Mineraal hebben wij zelf ook een simulatietool gemaakt om met u nu al ‘deze puzzel’ te leggen’. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de specialist van Agra-Matic Mineraal in jouw regio of bel naar ons kantoor tel. 0318-675400. Wij helpen je graag verder.

image6r2sa.png